Ataxie je odborné označení pro soubor příznaků, který znamená poruchu správné koordinace vůlí ovládaných pohybů.

 

Příčiny: Koordinace pohybů probíhá především v mozečku, což je část mozku lokalizovaná v týlní krajině. Nepřekvapí proto, že ataxie vzniká typicky při narušení funkce mozečku. Kromě toho může ataxie vzniknout i při narušení funkce nervových drah vedoucích do mozku informace o poloze jednotlivých částí těla, nebo při narušené funkci ústrojí rovnováhy a pohybu uloženého ve vnitřním uchu. U jednotlivých příčin se mohou tyto faktory i kombinovat:

1. Intoxikace – Některé sloučeniny mohou narušit funkci mozečku a mimo jiné vyvolat ataxii. Zcela bezkonkurenčně nejčastější je alkohol a většinu níže zmíněných příznaků ataxie si můžeme odvodit od představy silně opilého člověka. Z dalších látek, které mohou způsobit ataxii, jsou například sloučeniny rtuti, benzodiazepiny a antiepileptika.

2. Snížená funkce štítné žlázy – Případy těžké hypotyreózy mohou způsobit celou řadu příznaků včetně známek ataxie v důsledku ovlivnění periferního i centrálního nervového systému.

3. Nedostatek vitaminu B12 – Nedostatek tohoto vitaminu má neblahý vliv zejména na funkci zadních provazců míšních, což jsou nervová vlákna vedoucí informace o poloze jednotlivých částí těla.

4. Mozkové a míšní choroby – Ataxie se může objevit v případě poškození mozečku a-nebo příslušných nervových vláken některými formami roztroušené sklerózy, vlivem růstu mozkových nádorů a při mozkových mrtvicích. Zcela speciální situací je poškození mozku vlivem ukládání mědi u Wilsonovy choroby. Existuje i řada vrozených onemocnění centrálního nervového systému souvisejících s ataxií, příkladem je třeba Friedreichova ataxie.

 

Projevy: Narušená koordinace pohybů se projevuje celým spektrem obtíží, v jejichž diagnostice je nejlepší neurolog. Při pokusu o uchopení předmětu se člověk špatně trefuje, a často pohyb neúměrně přestřeluje (proto opilý člověk snadno převrhne sklenici na stole). Člověk s ataxií má problém zacílit pohyb do určitého místa, objevují se např. potíže při pokusu sáhnout si na vlastní nos. Ataxie bývá spojena i s poruchami chůze a stoje, postižený jedinec má obtíže udržet rovnováhu. V rámci ataxie se někdy objevuje i třes končetin, poruchy výslovnosti a narušení schopnosti v rychlém sledu střídat pohyby zapojující protichůdné svalové skupiny.

 

Diagnostika: Při podezření na ataxii nejasné příčiny by mělo proběhnout neurologické vyšetření, které může být doplněno zobrazovacími metodami zaměřenými na centrální nervový systém (CT vyšetření nebo magnetická rezonance). Z krevních náběrů stojí za zmínku zjištění hladiny vitaminu B12.

 

Terapie: Ataxie je pouhým příznakem, který neléčíme. Vymizet může tehdy, pokud se podaří vyřešit její vyvolávající příčinu. Ataxie vzniklá požitím návykové látky v drtivé většině poměrně rychle samovolně vymizí.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.medicinenet.com
https://www.nhs.uk

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů