Mesencefalon (mesencephalon) je odborný název pro střední mozek. Jde o část mozku, která tvoří horní část mozkového kmene. Prochází skrz něj celá řada nervových drah (včetně zrakové a sluchové), a kromě toho jsou v ní přítomná jádra tvořená šedou hmotou mozkovou.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů