Měření nitrolebního tlaku (ICP - intracranial pressure) je diagnostický zákrok, který nicméně vyžaduje získání přístupu k mozku dotyčného. Měření se provádí u pacientů na monitorovaných lůžkách u nichž se bojíme vzniku nitrolebního přetlaku.
 
Nitrolební přetlak je velmi závažný stav, který doprovází řadu onemocnění mozku. V kostěné lebce je jen omezené množství místa a při zvýšení tlaku dochází ke stlačování mozku. Smrtící komplikací je vtlačení mozku do otvoru na spodině lebeční, kterým z mozku vychází mícha. Otlačení dolní části mozku o kosti otvoru v lebce obvykle poškodí dýchací centrum a člověk umírá.


Princip
Měření nitrolebního tlaku je invazivní procedurou. Nejprve je nutné za sterilních podmínek navrtat lebku a vzniklým otvorem zasunout do těsného kontaktu s mozkem (nebo přímo do mozkových komor) měřící čidlo, které snímá tlak v okolí a ukazuje ho na monitoru přístroje. Měření je kontinuální, a proto vždy známe aktuální hodnotu nitrolebního tlaku. Normální hodnoty nitrolebního tlaku se pohybují pod 20 milimetrů rtuťového sloupce (mm Hg), vyšší hodnoty svědčí pro nitrolební přetlak.
 
 
Využití
Pacienti s měřeným nitrolebním tlakem jsou obvykle v těžkém stavu, velmi často v bezvědomí a s umělou plicní ventilací. Obvykle jde o nemocné s onemocněními mozku, kde hrozí vznik nitrolebního přetlaku při otoku mozku (těžší úrazy mozku včetně stavů s difúzním axonálním poškozením, status epilepticus, krvácení do hlavy, stavy po operacích mozku) a při hydrocefalu.
 
 
Nevýhody
Jedná se o invazivní metodu, která vytvořením otvoru v lebce zvyšuje riziko krvácení, poškození mozkové tkáně a rozvoje infekce mozkových blan, nebo infekce mozku. Další potenciální nevýhodou je nutnost absolutního klidu, při jakémkoliv pohybu, či jiných zevních podnětech může být výsledek zkreslený.
 
 
Výhody
Vyšetření nám ukazuje aktuální hodnotu tlaku v mozku a to lékařům umožňuje reagovat na rozvoj nitrolební hypertenze a určit vhodnou léčbu, která zahrnuje podávání léků proti otoku (antiedematózní léky) nebo provedení dekompresní kraniektomie, kdy je lebka otevřena s vyjmutím části kosti, což sníží tlak působící na mozek.


Zdroje
https://medlineplus.gov
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů