Mandibula (dolní čelist) je poměrně mohutná nepárová kost obličejové části lebky.

 

Stavba mandibuly

Základem je tělo (corpus) mandibuly, z něhož po obou stranách vybíhá rameno (ramus). Uvnitř každého z obou ramen probíhá kanálek (mandibulární kanál) a ten vyúsťuje na straně těla malým otvorem označovaným jako foramen mentale. Tímto kanálem probíhá tepna, žíla a především větev nervus mandibularis (třetí větev nervus trigeminus), jejíž konec jakožto nervus mentalis ve foramen mentale vystupuje do podkoží.

Schéma - mandibula zepředu

 

Na horní hraně těla mandibuly jsou zubní lůžka, v nichž je uložena dolní část chrupu. Na konci ramene mandibuly je tzv. hlavička mandibuly (caput mandibulae), která slouží jako hlavice čelistního kloubu. Jamku tvoří část spánkové kosti (os temporale)* a proto se čelistní kloub odborně označuje jako temporomandibulární kloub. Pod hlavičkou je zúžený krček (collum mandibulae) a před krčkem je charakteristický výběžek (processus coronoideus mandibulae).

Schéma - mandibula z boku

 

Význam mandibuly

Význam dolní čelisti je zřejmý – je nutná pro otevírání úst a tím pro řeč a příjem potravy. K tomu slouží jak přítomnost dobře pohyblivého čelistního kloubu, tak úpony řady svalů na oblast dolní čelisti. Přítomnost zdravých zubů v čelisti je nutná ke správnému zpracování soust.

 

Proč je to důležité?

  • Zlomeniny mandibuly typicky vznikají při fyzickém násilí, je-li rána pěstí vedena na dolní čelist. Zlomeniny se mohou vyskytovat prakticky ve všech částech mandibuly, nejvíce v oblasti pod krčkem a pak v místě těla a přechodu těla v rameno mandibuly.

  • Cysty mandibuly se objevují relativně často, některé mohou trvale růst a narušit strukturu kosti. Řešení podobných cyst bývá operační.

  • Vykloubení dolní čelisti v čelistním kloubu je bolestivý stav, který prakticky narušuje mluvení a příjem potravy. Více najdete v tomto textu.

  • O problematice onemocnění chrupu si můžete přečíst v textu určeném zubům.

  • Pohmat v místě foramen mentale umožní orientačně vyšetřit stav třetí větve trigeminu. Pohmat bývá bolestivý u některých onemocnění  u podráždění stejnostranného nervus trigeminus.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů