Makrocytóza znamená, že jsou v krvi přítomny červené krvinky s větším objemem, než je normální. Objem červených krvinek se stanovuje při rutinním vyšetření krevního obrazu a označuje se zkratkou MCV (mean cell volume). Běžné hodnoty průměrného objemu červené krvinky jsou asi 82-99 femtolitrů (extrémně malá objemová jednotka). O makrocytóze hovoříme, pokud se v krevním řečišti začnou objevovat krvinky s objemem nad 100 femtolitrů. Jaké mohou být příčiny tohoto stavu?

 

Příčiny

1. Nedostatek vitaminu B12Vitamin B12 je důležitý pro vznik červených krvinek v kostní dřeni, nedostatek způsobuje poruchu jejich tvorby a vede ke vzniku abnormálně velkých krvinek. Poruchy tvorby krvinek obvykle vedou k chudokrevnosti z nedostatku vitaminu B12.

 

2. Nedostatek kyseliny listové – V tomto případě je situace obdobná výše uvedenému nedostatku vitaminu B12 a to i se stejnými důsledky.

 

3. Alkoholizmus – Nález velkých červených krvinek je typický pro chronické alkoholiky, důvodem je dlouhodobý toxický účinek alkoholu na kostní dřeň. Kromě zvětšení objemu červených krvinek nalézáme i nedostatek krevních destiček, který je u alkoholika způsoben hypersplenismem.

 

4. Snížená funkce štítné žlázy – Někteří jedinci s těžšími poruchami funkce štítné žlázy mívají větší červené krvinky.

 

5. Myeloproliferativní choroby – Tato skupina hematologických onemocnění je spojena s narušenou tvorbou krevních buněk v kostní dřeni. Velký objem červených krvinek je při nich často, ale ne vždy, přítomen.


Zdroje
https://emedicine.medscape.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů