Locked-in [lokt-in] syndrom neboli syndrom uzamčení je naštěstí relativně vzácný neurologický stav, který spočívá v úplném a trvalém ochrnutí při zachovalém vědomí.

 

Příčiny: Příčinou vzniku syndromu je poškození mozkového kmene v oblasti Varolova mostu. Nejčastějšími příčinami je cévní mozková příhoda (ischemická či krvácivá) způsobená postižením bazilární tepny (arteria basilaris). Tato tepna stoupá po přední straně mozkového kmene směrem k mozku a vyživuje podstatnou část mozkového kmene. Dalším vyvolávajícím faktorem může být úraz hlavy.

 

 

Projevy: Poškození Varolova mostu nezničí žádné důležité centrum nezbytně nutné pro přežití, nicméně dojde k přerušení vedení signálů mezi vlastním mozkem a míchou. Důsledkem je absolutní ztráta hybnosti všech svalů v těle a stejně tak ztráta citlivosti při zcela zachovaném vědomí. Funkční zůstanou pouze pohyby očima a mrkání. Zkuste si lehnout na postel a dívat se do stropu. Můžete při tom hýbat očima, jinak se nesmíte pohnout a ani mluvit. Po několika minutách se začnete nudit. Představte si, že postižený takto leží hodiny, dny, týdny, měsíce, či dokonce roky. Drtivá většina umírá do několika měsíců na nejrůznější komplikace (často infekční zápaly plic), moderní lékařská věda nicméně některé postižené udrží při „životě“ celé roky.

 

 

Léčba: Léčba syndromu není možná. Komplexní péče pouze udržuje nemocného při životě. Tato problematika je ve společnosti jistě kontroverzním tématem. Každý z nás, kteří o podobných případech slyšeli, si jistě kladou otázku, jak by na danou situaci reagovali, zda by kvůli této problematice uvítali umožnění eutanázie, či ukončení léčby komplikací základní choroby (např. zápalu plic) se souhlasem pacienta. Jasného řešení se zřejmě nikdy nedobereme, můžeme jen doufat, že my osobně nikdy nebudeme nuceni toto dilema řešit.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů