Listerióza je označením pro skupinu infekčních chorob, které mají stejného vyvolavatele – bakterii známou jako Listeria monocytogenes [Listérija monocytogenés]. Těchto nemocí je celá řada, od banálních až po život ohrožující. Zvláštní nebezpečí představují listérie pro těhotnou ženu. Naštěstí jsou v dnešní době listeriové infekce stále vzácnější.

 

Příčiny: Listérie jsou tyčinkovité bakterie žijící v trávícím traktu mnoha zvířat a způsobují proto celou řadu zvířecích nemocí. Listérie mohou však poměrně snadno kontaminovat potraviny, zejména ty zvířecího původu – mléko, sýry, masné výrobky apod. Listérie ze zvířecího trusu mohou ovšem kontaminovat i rostliny a zeleninu. K vlastní nákaze člověka pak dochází po snězení kontaminovaných potravin a vstupem bakterie do našeho trávícího traktu. Výše uvedená fakta zařazují listeriózu do skupiny nemocí označovaných jako antropozoonózy, tj. nemoci přenesené na člověka ze zvířat.

 

 

Projevy: Listérie proniknou stěnou trávící trubice, dostanou se do krevního oběhu a začnou se šířit po těle. Může dojít k postižení různých orgánů a podle toho také rozlišujeme různé formy listeriové infekce. Jako první se obvykle objevují příznaky onemocnění trávící soustavy jako je nevolnost, zvracení a průjmy. Tyto problémy jsou často doprovázeny horečkou. Krví se listerie dostávají například do jater, srdce nebo do mozku a mohou tak vyvolat záněty srdeční svaloviny, hnisavé záněty jater nebo zánět mozkových blan (meningitidu). Zejména poslední zmiňovaná listeriová meningitida je značně nebezpečné onemocnění. Postupuje pomalu a projevuje se horečkami, únavou, bolestmi hlavykřečemi a v těch horších případech poruchami vědomí a smrtí.

 

Zvláštním nebezpečím je infekce těhotné ženy. Listérie napadají placentu a následně i tkáně plodu. Důsledkem infekce je pak obvykle potrat. Tímto způsobem zřejmě ovlivnily listérie i anglickou historii. Královna Anna nebyla schopna i přes 17 těhotenství donosit jediné dítě a jako příčina mnoha jejích potratů se předpokládá opakovaná infekce listériemi. Po její smrti roku 1714 se pak vlády kvůli absenci potomků ujala hannoverská dynastie.

 

 

Prevence: Hlavní zabránit přenosu bakterie ze zvířat na člověka, tj. zabránit tomu, aby člověk snědl potraviny kontaminované listeriemi. Samotné kontaminaci sice nelze zabránit vždy, správně provedené tepelné zpracování masných a mléčných výrobků však riziko nákazy minimalizuje. Velkým milníkem v boji s infekčními chorobami byla v tomto ohledu pasterizace mléka.

 

 

Diagnostika: Na listeriózu se příliš často nepomýšlí, protože je extrémně vzácná. Diagnózu lze udělat kultivačně (tj. po získání vzorku krve v mikrobiologické laboratoři) nebo sérologickým vyšetřením krve, kdy zjišťujeme v krvi přítomnost protilátek proti bakteriím.

 

 

Léčba: Vzhledem k tomu, že listérie je bakterie, jsou hlavní léčebnou možností antibiotika. Většinou se používají aminopeniciliny jako je ampicilin a někdy se kombinují pro větší efekt s aminoglykosidovými antibiotiky, jejichž nejznámějším zástupcem je gentamicin.


Zdroje
https://www.cdc.gov
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů