Lipomatóza je označení pro geneticky podmíněné onemocnění, které může způsobit řadu zdravotních problémů. Podstatou poruchy je mnohočetný výskyt nezhoubných tukových nádorů známých jako lipomy.

Pozn 1: Při čtení výsledku ultrazvukového vyšetření často najdeme termín „lipomatóza pankreatu“. V tomto případě má slovo lipomatóza poněkud jiný význam a znamená přítomnost zvýšeného množství tukové tkáně ve slinivce břišní.

Pozn 2: Ještě jiný význam má slovo lipomatóza jako součást názvu choroby známé jako benigní symetrická lipomatóza neboli Madelungova choroba. V tomto případě nejde o mnohočetný výskyt lipomů, ale o abnormální ukládání tukové tkáně.


Příčiny: Lipomatóza vzniká na základě genetické mutace. Těchto mutací může být více, některé jsou prozkoumané a přesně popsané, a jiné nikoliv.


Projevy: Lipomatóza se projevuje mnohočetným vznikem nezhoubných nádorů z tukové tkáně, které jsou známé jako lipomy. Lipomy v podkoží mají podobu dobře viditelných a pohmatově relativně měkkých boulí, které jsou kryty normální pokožkou. Některé lipomy mohou dorůstat značných velikostí a způsobovat značné kosmetické obtíže.


Diagnostika: Diagnózu lze postavit na mnohočetném výskytu lipomů v tkáních postiženého člověka. Lipomy lze dobře rozpoznat pomocí ultrazvuku, pouze v případě nejasností lze některý chirurgicky odstranit a histologicky vyšetřit.


Terapie: Samotnou lipomatózu vyléčit nelze a je tak jedině možné potýkat se s jejími důsledky. To zahrnuje chirurgické odstranění lipomů, které mají nežádoucí kosmetický efekt, nebo které způsobují potíže svým růstem a útlakem okolních tkání.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů