Lipom vychází ze slova lipos, což znamená řecky tuk, a z koncovky –om, která je v medicíně často užívaná v názvech nádorů. Lipom je tedy nádor vycházející z tukové tkáně, je nicméně benigní neboli téměř neškodný. Častěji se vyskytuje u vyšších věkových vrstev, není však vyloučen v žádném věku. Mnohočetný výskyt lipomů označujeme slovem lipomatóza.
 

Příčiny: Příčiny vzniku nejsou zcela jasné. Někdy je zřejmá role genetiky, kdy se četné lipomy vyskytují u více členů téže rodiny. Jindy se uvažuje o vzniku lipomů na místech fyzicky namáhaných a z tohoto pohledu jsou některé lipomy reakcí tukové tkáně na trauma.

 

Projevy: Lipomy vznikají typicky podkožně z vrstvy podkožní tukové tkáně, mohou se však vyskytovat na každém místě v našem těle, kde máme tuk. Možný je tak i vznik lipomů poblíž vnitřních orgánů. Projevy na kůži mohou být (nejen) pro laika důvodem ke strachu, lipom totiž vypadá jako menší podkožní boule na povrchu krytá normálně vypadající kůží. Pokud na ni lehce zatlačíte, je měkká a obvykle pohyblivá vůči spodině i vůči kůži. Lipomy nejsou bolestivé s výjimkou jednoho cévami bohatě zásobeného podtypu, který se nazývá angiolipom (angios = céva). Určitý problém může způsobit lipom v místech průběhu nervů (typicky končetiny). Svým růstem je totiž může utlačit a způsobit poruchy citlivosti, brnění, a vzácně i poruchy pohyblivosti dané končetiny.

Lipomy ve vnitřních orgánech se mohou projevit různě, např. krvácení do trávicí trubice s nálezem krve ve stolici, to však není zdaleka tak časté jako nález lipomu pod kůží.

 

Komplikace: Uvádí se, že lipom se extrémně vzácně možná může změnit ve zhoubný nádor známý jako liposarkom tvořící metastázy. Znovu opakuji, že to je tak vzácné, že nemá cenu o tom v tomto textu více pojednávat.

 

Diagnostika: Jakoukoliv bouli na kůži by měl vidět praktický nebo kožní lékař, který rozhodne o dalším postupu. Zdaleka ne každá boule na kůži je lipom a není radno to podceňovat. Zkušený lékař dokáže do značné míry lipom poznat, v případě nejistoty lze provést ultrazvuk a definitivní diagnóza se udělá po vyříznutí lipomu pod mikroskopem.

 

Léčba: Léčba je chirurgická a má hlavně kosmetický důvod. Velmi žádoucí je i u útlaku okolních struktur (typicky nervů) rostoucím lipomem. Nařízne se kůže nad lipomem, lipom se vyjme a kůže se zase zašije. Je to ambulantní výkon, který se provádí v místním znecitlivění.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů