Leiomyomy [lejomijomy] jsou nezhoubné nádory vycházející z hladké svaloviny. Mohou se vyskytnout prakticky ve všech tkáních obsahujících buňky hladké svaloviny, ale na určitých místech těla je nacházíme s vyšší četností.

 

Příčiny

Přesná příčina vzniku leiomyomů není jasná, zřejmě jde o kombinaci genetiky a vlivu zevních faktorů. Rozhodně nemáme žádné validní informace o tom, jak riziko výskytu leiomyomů snížit.

 

 

Projevy

Nejčastějším místem výskytu leiomyomů je děloha (mluví se o děložních myomech), jícen a tenké střevo. Poměrně často jsou leiomyomy bezpříznakové, někdy však svým růstem mohou narušit funkci orgánů, v nichž rostou. Leiomyomy v děloze mohou způsobit gynekologické krvácení, nemožnost otěhotnět a vyšší četnost mimoděložního těhotenství. Leiomyomy mohou způsobit poruchy polykání a leiomyomy tenkého střeva jej mohou ucpat za vzniku střevní neprůchodnosti (ileu).

 

Leiomyomy mají jisté minimální riziko změny ve zhoubnou formu, které říkáme leiomyosarkom. Leiomyosarkom patří mezi tzv. sarkomy, jde o velmi nebezpečný nádor šířící se metastázami se špatnou prognózou. Znovu však opakuji, že změna leiomyomu na leiomyosarkom je naštěstí zcela raritní.

 

 

Diagnostika

Tkáň podkožně uloženého leiomyomu lze nahmátnout jako bouli pod kůží, hluboko uložené leiomyomy lze najít pomocí zobrazovacích metod (ultrazvuk, CT vyšetření, magnetická rezonance). Někdy je jasné, že jde o leiomyom, ale v případě jakýchkoliv pochybností je vhodné nádor nabodnout jehlou (biopsie) a vzít vzorek na histologické vyšetření.

 

 

Léčba

Leiomyomy působící obtíže je vhodné odstranit, většinou jde o chirurgický zákroky různého rozsahu. Typicky jsou odstraňovány leiomyomy dělohy, operace provádějí gynekologové a buď odstraňují jenom tkáň leiomyomu nebo odstraní celou dělohu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů