Lacuna vasorum je párový anatomický prostor, který se nachází v oblasti třísla (je pod tříselným kanálem). Prostor lacuna vasorum je ohraničen dole kyčelními kostmi a nahoře vazem známým jako ligamentum inguinale. V tomto prostoru se nejvíce mediálně vyskytují lymfatické noduly, z nichž největší je tzv. nodus Cloqueti, laterálně je vena femoralis, dále pak arteria femoralis a pak ještě nervus genitofemoralis (přesněji řečeno jeho část známá jako ramus femoralis nervi genitofemoralis). Laterální hranicí tohoto prostoru je fascie známá jako arcus iliopectineus, který lacuna vasorum odděluje od prostoru známého jako lacuna musculorum.

Schéma - lacuna vasorum na pravé straně

 

Medikům známá mnemotechnická pomůcka pro určení polohy jednotlivých útvarů v lacuna vasorum je CloVAN (laterálně: nodus Cloqueti – Vena – Arteria – Nervus). Má to svůj význam, protože po nahmátnutí arteria femoralis víme, že příslušná žíla se od ní nachází mediálně.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů