Křivice (odborně rachitida) je v České republice již naštěstí jen historické onemocnění. Jedná se o onemocnění dětského věku, které se typicky vyskytovalo ve vyspělých státech v raně industriálním období (Anglie 19. století).

 

Příčiny: Onemocnění je primárně způsobeno nedostatkem vitaminu D v dětství. Vitamin D napomáhá správné mineralizaci a tvorbě kostí, zlepšuje vstřebávání vápníku ve střevě. U křivice se kombinuje jeho nedostatek v potravě s nedostatkem slunečního záření, které potřebujeme k výrobě vitaminu D v našem organizmu.

Pozn.: Existuje i velmi vzácná vrozená geneticky podmíněná vada spojená s nedostatkem vitaminu D, to je však celosvětově raritní příčina křivice.

 

Projevy: Kombinují se projevy nedostatku vápníku v krvi a nekvalitní mineralizací kostí. Kosti jsou měkké, snadno se deformují, bývají bolestivé a snadno se lámou. Vznikají poruchy růstu zubů, které se navíc snadno kazí. Postižené děti jsou nízkého vzrůstu, obvykle mají deformované nohy do „X“ a deformovaný hrudník. Poměrně často se křiví páteř a objevuje se hrb. Mají problémy s chůzí, trpívají svalovou slabostí, mají často křeče.

 

Diagnostika: Kromě výše zmíněných klinických příznaků má význam rentgen kostí. V krevních testech lze zjistit nedostatek vitaminu D a tomu odpovídající odchylky v hladinách vápníku a fosfátů.

 

Prevence a léčba: Základem je zajištění dostatečného množství vitaminu D a vápníku v potravě (a-nebo podávání preparátů vitaminu D) a sluneční záření (v rozumné míře). Již vzniklé deformace si často vyžádají ortopedické operační zákroky ke zmírnění jejich následků.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů