Pojem kostální znamená „související s žebry (costae)“. Poměrně často slyšíme hovořit o tzv. kostálním dýchání, kdy je nádech umožněn mezižeberními (interkostálními) dýchacími svaly. Druhým způsobem dýchání je abdominální dýchání, které je zajištěno pohyby bránice. Kostální a abdominální dýchání se za normálních okolností u obou pohlaví vzájemně doplňují, nicméně je vhodno uvést, že kostální dýchání je silnější u žen a abdominální u mužů.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů