Kontrastem vyvolaná nefropatie je také známá jako (post)kontrastní nefropatie. Jde o poškození ledvinné tkáně způsobené kontrastní látkou používanou při řadě zobrazovacích vyšetření.

 

Příčiny

Kontrastní látka používaná u mnoha radiologických vyšetření se vylučuje ledvinami do moči, je toxická pro ledvinnou tkáň (tzv. nefrotoxická) a může vyvolat akutní tubulární nekrózu. Týká se to zejména CT vyšetření s kontrastem, CT angiografie a angiografických vyšetření. Vyšší riziko vzniku kontrastní nefropatie mají dehydratovaní lidé a nemocní s již existujícím chronickým selháváním ledvin.

 

 

Projevy

Samotná kontrastní nefropatie se nijak neprojeví, v krevních náběrech bychom ovšem našli zvýšené ledvinné parametry, což svědčí pro zhoršenou funkci ledvin. Pokud již bylo před podáním kontrastu přítomno chronické ledvinné selhávání, obvykle se po podání kontrastu zhorší. V nejzávažnějších případech může dojít k akutním selhání ledvin.

 

 

Diagnostika

Základem diagnostiky je krevní odběr, v němž stanovujeme tzv. ledvinné parametry. To jsou koncentrace některých sloučenin, které se vylučují ledvinami, a jejichž množství v krvi roste při selhávání ledvin (například močovina a kreatinin).

 

 

Prevence a léčba

Základem prevence je opatrně indikovat vyšetření s kontrastem a provádět je jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné. Po vyšetření s kontrastem by měl být vyšetřovaný poučen o nutnosti dostatečného příjmu tekutin, aby se dobře tvořila moč, což zlepší odtok kontrastní látky z těla. Pokud z nějakého důvodu pacient po vyšetření není schopen pít, musíme mu dodat tekutiny infúzemi. Rizikoví nemocní se známým pokročilým chronickým selháváním ledvin by měli mít s odstupem po vyšetření zkontrolované ledvinné parametry a při jejich výrazném zhoršení je někdy nutné zvážit (alespoň dočasnou) dialýzu.


Zdroje
https://heart.bmj.com
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů