Kolposkopie je označení pro gynekologické vyšetření, při kterém se vyšetřuje pochva a ta část děložního čípku, která do pochvy ústí.

 

Příprava: Žádná zvláštní příprava není nutná, pacientka může před vyšetřením jíst a pít. Vyšetření se plánuje v období, kdy žena nemenstruuje.

 

 

Princip: Jde o ambulantní vyšetření, které se provádí u ženy v klasické gynekologické poloze pomocí kolposkopu. To je přístroj s vlastním zdrojem světla a schopností mnohonásobně zvětšovat obraz (tedy jde de facto o mikroskop). Lékař si může prohlížet vnitřek pochvy a velmi dobře přehledný je pro něj zejména čípek děložní. Před kolposkopií se může provést stěr buněk z čípku děložního k cytologickému vyšetření a při vlastní kolposkopii se mohou na čípek aplikovat různé roztoky (např. kyselina octová), které zlepší přehlednost a pomohou gynekologovi spatřit chorobné změny. Při podezření na takové změny může lékař z čípku odebrat malý vzorek tkáně na histologické vyšetření (přesnější než cytologie ze stěru).

 

 

Indikace: Hlavní indikací je vyšetření děložního čípku, které má za cíl odhalit jeho přednádorové změny a tak určit riziko vzniku rakoviny děložního čípku. Při kolposkopii mohou být zobrazena i ložiska rakoviny pochvy.

 

 

Nevýhody: Vyšetření nemá žádné zvláštní nevýhody, je rychlé a přínosné, po jeho provedení odchází žena domů. Někdy může dojít k lehkému krvácení z místa odběru biopsie, ale to brzy ustává.

 

 

Výhody: Vyšetření lékaře poměrně přesně informuje o stavu děložního čípku, z nějž dobrá přehlednost při zvětšení umožňuje odebrat kvalitní vzorky na histologické vyšetření. Dle jeho výsledku je pak žena buďto dále sledována, nebo je provedena konizace čípku, nebo přímo gynekologická operace.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů