Konizace děložního čípku je poměrně častý diagnostický a léčebný zákrok v gynekologii, který má ženu chránit před rakovinou čípku.

 

Indikace: Konizace se většinou provádí tehdy, byly-li předchozími vyšetřeními (typicky při kolposkopii) zjištěny změny na děložním čípku, které by mohly být považována za přednádorový stav. V takovém případě je nutno podezřelou část čípku odstranit a vyšetřit vzorky pod mikroskopem. Na druhou stranu by příliš velké narušení čípku operačním zákrokem mohlo ženě do budoucna zabránit úspěšně donosit plod.

 

Příprava: Záleží na vlastním provedení. Provede-li se zákrok jen v místním znecitlivění, není příprava nutná. Provádí-li se za uspání, mělo by předcházet klasické předoperační vyšetření a 6-8 hodin před zákrokem by žena neměla nic jíst a ni pít.

Schéma - Princip konizace čípku

 

Provedení: Rozsah a typ zákroku je vždy individuální Někdy se provádí jen v místním umrtvení, někdy za krátkého uspání (viz výše). V podstatě jde o to, že se pomocí speciální jehly nebo kličky zasunuté k čípku přes pochvu odstraní dolní část čípku. Odstraněná část mívá často tvar kužele a odesílá se na histologické zhodnocení, které může potvrdit přednádorové změny a určit, zda byl rozsah zákroku dostačující. Nejsou-li přítomny zásadnější komplikace, pak po zákroku většinou není nutná hospitalizace a žena ještě týž den odchází domů.

 

Nevýhody: Po zákroku může docházek k lehkému krvácení a špinění, po několik týdnů se nedoporučuje pohlavní styk a koupání se ve veřejných koupalištích či rybnících (riziko infekce). Narušení této anatomické oblasti může způsobit nedostatečnost děložního hrdla a zhoršit schopnost udržet v těhotenství plod v děloze. Z toho důvodu se při plánování rozsahu zákroku bere v potaz také to, zda žena dále plánuje rodit, či nikoliv.

 

Výhody: Jde o velmi krátký a nezatěžující zákrok, který nejenže umožní získat tkáň na vyšetření pod mikroskopem, ale v ideálním případě vede i k odstranění nemocné sliznice a zabrání tak vzniku rakoviny čípku.


Zdroje
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů