Kodon je triplet (trojice) nukleotidů v molekule mRNA, která kóduje pořadí určité aminokyseliny v polypeptidu. Jde o základní jednotku genetické informace. Na tRNA ke každému kodonu existuje příslušný komplementání antikodon. Některé kodony nekódují přímo aminokyselinu, ale například začátek a konec translace.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů