Slovo triplet znamená trojici. V medicíně mne napadají dva významy:

  • V genetice máme tripletem obvykle na mysli trojici nukleotidů, která je základem genetického kódu. Jeden triplet v mRNA (tzv. kodon) obvykle kóduje přítomnost určité aminokyseliny v novotvořeném polypeptidu.
  • Medici ovšem pojem triplet vnímají v jiných a hrozivějších souvislostech - triplet u ústní zkoušky znamená trojici zkouškových otázek, které jsou vylosovány společně. Jde o způsob losování zkouškových otázek používaný v řadě předmětů.

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů