Translace je část proteosyntézy, tj. složitého procesu během kterého jsou v organizmu vytvářeny bílkoviny. Translace probíhá na ribozomech a dochází během ní k „překladu“ informace z mRNA do struktury určité bílkoviny, čehož je dosaženo určitým pořadím aminokyselin, které jsou za sebou řazeny a tím umožňují prodlužování (elongaci) molekuly vznikající bílkoviny. Pro správný průběh translace jsou nutné molekuly tRNA, které přenášejí molekuly aminokyselin na ribozom. Na konci translace vzniká molekula bílkoviny, která musí být nicméně dále upravovaná.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů