Koarktace aorty je vrozená porucha, při které je přítomno významné zúžení v místě jejího oblouku. Vada má různé stupně závažnosti dané přesnou polohou a těsností tohoto zúžení.

 

Příčiny

Příčiny nejsou jasné, zřejmě jde o kombinaci určitých genetických vlivů a faktorů zevního prostředí, které působí na plod děloze. Výrazně vyšší výskyt byl pozorován u dětí s Turnerovým syndromem. Koarktace aorty se může vyskytovat samostatně nebo v kombinaci s různými vrozenými srdečními vadami.

 

Projevy

Málo těsná koarktace se nemusí projevit a někdy je náhodným nálezem v dospělosti. Významná koarktace má několik základních příznaků, které se dají snadno odvodit. Srdce musí pumpovat proti místu, které klade odpor a to jej namáhá. Po delší době proto může dojít k rozvoji srdečního selhávání (dušnost, otoky, slabost, bolesti na hrudi). Krev je pumpována do aorty pod vysokým tlakem, a proto v aortě před místem zúžení bude vysoký krevní tlak. A protože z oblouku aorty odstupují tepny směřující do horních končetin a do hlavy, bude tlak vyšší ve všech těchto oblastech za předpokladu, že příslušná tepna odstupující z aorty se nachází před jejím zúžením. Zvýšený krevní tlak v cévách jdoucích do hlavy zvyšují riziko krvácivé mozkové příhody. Naopak za zúžením bude tlak nízký, což postihuje břišní aortu a z ní odstupující tepny včetně tepen zásobujících střeva a tepen dolních končetin. Nedokrvení střev způsobuje břišní anginu a zúžení tepen dolních končetin může způsobovat jejich bolesti při chůzi, kdy končetiny potřebují více krve než je zúžená aorta schopna jim dodat.


Schéma koarktace aorty

 

Diagnostika

U postiženého obvykle změříme vysoký krevní tlak na jedné nebo obou horních končetinách (dle místa zúžení aorty) a naopak nízký tlak na končetinách dolních, kde hmatáme i slabý až nehmatný puls. Velmi důležité je ECHO srdce, které může ukázat přetížení levé poloviny srdce, zvětšení srdce a v některých případech je vyšetřující lékař schopen najít i vlastní zúžení aorty. Poměrně přesné vyšetření pro potvrzení a zhodnocení zúžení je CT angiografie nebo MR-angiografie aorty.

 

Léčba

Záleží na individuálním případu. Závažnější zúžení aorty lze někdy řešit endovaskulárně* s roztažením zúženého místa. V některých případech je nutné operační řešení s chirurgickým odstraněním postiženého úseku.

* Při endovaskulárních zákrocích je nabodnuta některá z menších cév na těle a pracovní nástroj je vnitřkem cév zasunut pod rentgenovou kontrolou až do místa zákroku.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.stanfordchildrens.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů