Kardiotonika jsou léky, které zesilují srdeční funkci. Jejich principem je zejména zvýšení srdeční kontraktility, řada preparátů rovněž zrychluje tepovou frekvenci a některé způsobují vasokonstrikci. Příkladem sloučenin s funkcí kardiotonik je adrenalin, noradrenalin, dobutamin a digoxin. Dodejme, že řada pramenů chápe pojem kardiotonikum v užším smyslu jako již zmíněnou sloučeninu digoxin.
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů