Termín kardie by zdánlivě mohl souviset se srdcem, ale ve skutečnosti jde o označení anatomické oblasti v žaludku. Jde o horní část žaludku, do které vstupuje jícen. Poměrně často hovoříme o inkompetenci kardie, což značí nedovírání dolního jícnového svěrače. Tento nález zvyšuje riziko vzniku refluxní nemoci.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů