Jaterní pelióza je méně známé a méně časté onemocnění, při kterém se v játrech vyskytují abnormální dutiny vyplněné krví. Pelióza se vyskytuje u mužů i u žen, většina případů je nalezen náhodně.

 

Příčiny

Přesný mechanizmus vzniku peliózy jater není přesně známý, předpokládá se poškození krevních cév uvnitř jater, což vede k jejich rozšíření a vzniku již zmíněných dutin plných krve, která mohou být považována za určitou formu aneurysmat. Předpokládá se, že tato poškození cév mohou souviset s některými infekcemi (HIV infekce, tuberkulóza), léky (kortikoidy, steroidy a některá imunosupresiva) a nádorovými chorobami (některé lymfomy, mnohočetný myelom a nádory jater).

 

Projevy

Pelióza jaterní se obvykle klinicky neprojevuje, pouze mohou být zvýšené jaterní testy. Pokročilé těžké formy mohou způsobit narušení jaterních funkcí se vznikem žloutenky a zvětšením jater s rozvojem jaterního selhání. Velkou komplikací může být prasknutí některé z dutin a velké krvácení do dutiny břišní, které může způsobit smrt vykrvácením.

 

Diagnostika

Diagnóza jaterní peliózy je obvykle stanovena na základě zvýšených jaterních testů a provedení zobrazovacích metod (nejprve ultrazvuk, poté CT vyšetření), které najdou v jaterní tkáni mnohočetné dutiny s krví. Velikost těchto dutin je proměnlivá, může jít o milimetry i o centimetry. Kromě vlastní diagnózy je vždy nutno pátrat po závažných souvisejících stavech (viz příčiny).

 

Léčba

Samotná pelióza se nedá léčit, nicméně mnohdy dojde ke zlepšení při léčbě souvisejícího onemocnění, je-li to možné. Pokročilá stádia zhoršující zdravotní stav pacienta se někdy musí léčit transplantací jater.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů