Střevní neprůchodnost neboli ileus je stav, kdy se obsah střeva z různých důvodů nemůže posouvat. Ileus se řadí mezi tzv. náhlé příhody břišní, což je skupina akutních příhod ohrožujících dotyčného na životě.

 

Příčiny: Podle vyvolávající příčiny rozdělujeme ileus na několik základních typů.

1. Mechanický ileus – V tomto případě je posun střevního obsahu zastaven nějakou překážkou. Touto překážkou může být nějaký cizí objekt (žlučový kámen, spolknuté cizí těleso) nebo i samotná část střeva (například při jeho zúžení, zaškrcení, či invaginaci). Zcela speciální problematikou je ileus u pooperačních srůstů.

2. Neurogenní ileus – Lze označit i jako „nervový“ ileus. V tomto případě stojí za poruchou hybnosti střeva narušení nervového zásobení střevní stěny. Je vhodné poznamenat, že sice může vzniknout primárně, ale přechází do něj v pozdní fázi prakticky všechny ostatní typy ileu.

3. Cévní ileus – Tato velice zákeřná a smrtící forma je způsobena uzávěrem některé z cév, které zásobují střeva. To vede k nedostatku kyslíku ve střevě a odumření jeho části, která se přestane pohybovat.

 

Projevy: Bez ohledu na vyvolávající příčinu je hlavním problémem zastavení pasáže stolice a její hromadění v určité části střev. To obvykle vede k bolestem břicha, zvracení a zástavě odchodu plynů a stolice. Je poměrně důležité, ve které části střev k poruše dojde. Při poruše pasáže v horní části střev se objevuje zvracení jako první a stolice může ještě nějakou dobu odcházet. V dolní části trávicí trubice je tomu naopak. Je-li překážka níže, může dojít ke zvracení obsahu střev, který silně zapáchá – to označujeme jako tzv. miserere.

Hromadění stolice nad místem poruchy pasáže je nebezpečné. Stolice rozepíná dutinu střeva, což vede ke stlačení cév v jeho stěně. To vede k narušení nepropustnosti střevní stěny pro bakterie a hrozí, že se bakterie ze střevní dutiny dostanou do dutiny břišní. To pak vede ke vzniku bakteriální peritonitidy, která přechází do otravy krve a bez léčby nemocného většinou usmrtí. V pokročilé fázi ileu dominují příznaky šokového stavu – studený pot, rychlá srdeční akce a zrychlený dech, nízký krevní tlak, poruchy vědomí, kóma a nakonec smrt.

Konkrétnější příznaky si přečtěte u jednotlivých typů střevní neprůchodnosti (viz Příčiny).

 

Diagnostika: Při podezření je velmi důležité vyšetření pacienta chirurgem. Pohmatem a poslechem hodnotí chirurg příznaky náhlé příhody břišní – tuhost břišní stěny, bolestivost břicha při poklepu a pohmatu, poslechově se hodnotí přítomnost či nepřítomnost peristaltiky (škroukavé zvuky přítomné při pohybech střev). Velký význam v akutní diagnostice má i rentgenový snímek břicha, kde při ileu vidíme hladinky tekutiny nad místem poruchy. Kromě rentgenového snímku se provádí i ultrazvuk břicha.

 

Léčba: Léčba pochopitelně závisí na příčině střevní neprůchodnosti. Je-li příčinou jakákoliv překážka, je nutné ji chirurgicky odstranit. U neurogenního ileu chirurgické řešení neexistuje a postup je spíše konzervativní – podávají se léky na podporu pohyblivosti střev, infuze, eventuálně se provádí klyzmata.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů