IgA nefropatie (Bergerova nemoc) patří mezi jednoho z nejčastějších zástupců zánětlivých onemocnění ledvinných glomerulů. Glomeruly jsou mikroskopické základní filtrační jednotky ledvinné tkáně (tj. místo v nichž se filtrací krve vytváří moč) a jejich záněty odborně označujeme jako glomerulonefritidy. Glomerulonefritidy jsou záněty neinfekční, jsou způsobeny abnormálními funkcemi našeho imunitního systému.

 

Příčiny

Onemocnění je způsobeno ukládání imunoglobulinu A (IgA) v ledvinných glomerulech, což způsobuje jejich poškozování. Problém se vyskytuje buď samostatně nebo v rámci jiných imunitně podmíněných onemocnění, jako je například Henoch-Schönleinova purpura (patří mezi vaskulitidy), revmatoidní artritida, Bechtěrevova choroba a další.

 

Projevy

Zprvu je postižení ledvin při IgA nefropatii bezpříznakové, postupně se může při poškození glomerulů objevit krev v moči. Kromě toho najdeme i zvýšené množství bílkoviny v moči, nicméně obvykle nejde o množství, které by dosahovalo nefrotického syndromu (tj. ztráta více než 3 gramů bílkovin denně).

Onemocnění bývá dlouhodobé a asi u třetiny nemocných vede k postupnému selhávání ledvin. Naštěstí jen vzácně se IgA nefropatie projeví jako akutní selhání ledvin.

 

Diagnostika

Důležité je vyšetření moči s nálezem krve a bílkoviny a celkové vyšetření ledvin. Ostatní běžná vyšetření spíše slouží k vyloučení jiných onemocnění ledvin a močových cest (mikrobiologické vyšetření moči, rentgen břicha, ultrazvuk, apod.). Velký význam má vyšetření krve a stanovení hladiny imunoglobulinu A, který je u řady nemocných zvýšen. K definitivnímu prokázání IgA nefropatie může být biopsie ledviny, při níž se získá vzorek k imunohistologickému vyšetření s průkazem hromadění imunoglobulinu A v glomerulech.

 

Léčba a prognóza

Většina pacientů je jen pravidelně sledována nefrologem a preventivně dostávají léky ze skupiny ACE-Inhibitorů, které zjednodušeně řečeno chrání tkáň ledviny. Asi u třetiny nemocných nemoc postupně sama vymizí. Pokud dojde k postupnému zhoršování funkce ledvin, může být nakonec zahájení dialýzy. U akutně a těžce probíhající forem IgA nefropatie se osvědčila některá imunosupresiva. Transplantace ledvin je sice možná, ale při trvajícím onemocnění budou i nově transplantované ledviny poškozované hromadícím se imunoglobulinem A.


Zdroje
http://www.kidneyfund.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů