Hypospadie představuje celý soubor různě závažných vrozených poruch močové trubice u mužů, které způsobí její chybné vyústění na povrchu těla. Za normální situace vystupuje mužská močová trubice z močového měchýře, prochází celou délkou penisu a vyúsťuje na špičce žaludu.

 

Příčiny

Přesná příčina vzniku hypospadie není jasná. Jde o vrozenou vývojovou vadu, a proto asi půjde o kombinaci genetického předpokladu a zevních faktorů působících na plod v děloze matky.

 

Projevy

U mužů trpících hypospadií močová trubice ústí nikoliv na špičce penisu, ale někde na jeho spodní straně. Méně těžké formy znamenají, že ústí močové trubice je posunuto na žaludu směrem dolů, u těžkých forem může močová trubice ústit třeba již na kořeni penisu. U mužů trpících hypospadií se mohou vyskytovat i jiné vrozené vývojové například nesestouplé varle. Nenormální vyústění močové trubice může kromě toho souviset s inkontinencí moči a způsobovat vážné obtíže v sexuálním životě.

 

Diagnostika

Diagnóza je u chlapce zjištěná velmi brzy po narození, chybně umístěné ústí močové trubice je vidět na první pohled. Kromě toho bývá přítomna poruchy vývoje předkožky a předkožka na dolní straně žaludu může zcela chybět.

 

Léčba

Základem léčby je chirurgický zákrok, který má za cíl co možná nejvíce normalizovat anatomické poměry v oblasti penisu a protáhnout močovou trubici tak, aby ústila na konci žaludu. Rozsah a složitost zákroku do značné míry závisí na tíži hypospadie. Operace může být provedena ještě v dětském věku (často u dítěte okolo prvního roku života) a v ideálním případě nemusí zanechat žádné stopy.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů