Histoplazmóza je infekční plísňové onemocnění, se kterým se běžně nesetkáme, protože se vyskytuje u oslabených jedinců. Když už se však rozvine, může být histoplazmová infekce smrtelná.

 

Příčiny: Histoplazma patří mezi plísně, nalézáme ji například v půdě, ptačím a netopýřím trusu. Spóry histoplazmy mohou se dostat do vzduchu v prašném prostředí a být vdechnuty. Imunitní systém zdravých lidí si s histoplazmami obvykle rychle poradí a infekce ani nevznikne. Problém je u lidí s těžkými poruchami imunity jako jsou nemocní s AIDS, lidé užívající silná imunosupresiva apod.

 

Projevy: Histoplazmóza může u oslabených jedinců postihnout prakticky všechny orgány a tkáně, existují nicméně určité charakteristické formy nemoci. Poměrně častou formou je plicní histoplazmóza, která má projevy zápalu plic s horečkou, dušností a kašlem. Další možnou formou je postižení oka, kdy se objevuje jeho bolest a zarudnutí jakožto příznaky zánětu cévnatky a sítnice. Postižený člověk může snadno přijít o zrak. Třetí významnější formou je kožní histoplazmóza, která má podobu zarudlé svědivé vyrážky. Z celkových projevů infekce bývá přítomna únava, zvětšení uzlin, zvětšení jater a zvětšení sleziny.

I když organizmus akutní fázi přežije, není často schopen se histoplazmy zcela zbavit a histoplazmóza pak probíhá ve formě přetrvávání infekčních ložisek v plicích i jiných orgánech, která se imunitní systém snaží ohraničit – jde o stav ne nepodobný tuberkulóze. Další možností je vznik postupně se zhoršujícího vazivovatění plic (plicní fibróza).

 

Diagnostika: Na histoplazmózu je možné myslet u pacienta s vážnou poruchou imunity a infekčními projevy. Plíseň může být někdy kultivována z krve nebo z tekutiny získané z průdušek pomocí bronchoalveolární laváže. Je možná i nepřímá sérologická diagnostika zjištěním přítomnosti protilátek proti histoplazmě v krvi nemocného. Vzhledem k tomu, že chronická histoplazmóza může napodobovat tuberkulózu, je možné její vyloučení pomocí Quantiferon testu.

 

Léčba: Těžší průběh infekce se léčí pomocí protiplísňových léků (antimykotik), efekt má například sloučenina amfotericin B, itrakonazol a flukonazol. Léčba musí být v řadě případů dlouhodobá. Je-li přítomna léčitelná porucha imunity, pak je nutné ji vyřešit.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů