Hepatoblastom je relativně vzácná a značně specifická forma rakoviny jater, která se vyskytuje především v dětském věku, a která vzniká z nezralých jaterních buněk.

Příčiny: Příčiny vzniku hepatoblastomu nejsou jasné a jako obvykle půjde o kombinaci genetických předpokladů s vlivy zevního prostředí. Vyšší četnost hepatoblastomů byla pozorována u nedonošených dětí s nízkou porodní hmotností. Kromě toho jsou známé určité genetické syndromy, u nichž je riziko vzniku hepatoblastomů zvýšené (např. familiární adenomatózní polypóza).


Projevy: Hepatoblastom se poměrně dlouho nijak neprojevuje, svým růstem může nicméně způsobit zvětšení jater a větší hepatoblastomy mohou být hmatné jako útvary v hloubce břicha. V obou případech se mohou objevit neurčité trávicí obtíže, nechutenství a bolesti břicha, ty však nevznikají příliš často. Pokročilejší formy hepatoblastomů vytvářejí metastázy ve vzdálených orgánech.


Diagnostika: Objemnou hmotu tumoru lze nahmátnout při vyšetření břicha, případně lze nahmátnout abnormálně zvětšená játra. Ze zobrazovacích metod je na prvním místě ultrazvuk břicha. Velice cenné je v tomto případě zhodnocení koncentrace tumor markeru známého jako alfa-fetoprotein v krevním séru, u nemocných je jeho hodnota výrazně zvýšená. Definitivní diagnóza je potvrzena histologickým vyšetřením vzorku nádorové hmoty.


Terapie: Hepatoblastom je poměrně často diagnostikován v pozdějším stádiu, což omezuje terapeutické možnosti, a zhoršuje prognózu. Základem terapie jsou chirurgické zákroky kombinované s chemoterapií, poměrně dobré výsledky má z dlouhodobého hlediska transplantace jater.


Zdroje
https://rarediseases.info.nih.gov
https://www.stanfordchildrens.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů