Koncentrace glykovaného hemoglobinu je laboratorní hodnota, která se využívá v interním lékařství v diabetologii. Neslouží sice k přímé diagnostice cukrovky, ale může nám pomoci rozhodnout o tom, jak je u daného člověka cukrovka léčena.

Hemoglobin je, jak jistě víme, krevní barvivo nalézající se v červených krvinkách. Hemoglobin je životně důležitý, protože váže kyslík a rozvádí ho po organizmu. Zjistilo se, že na určité množství hemoglobinu se váže krevní cukr glukóza a tak vzniká již zmíněný glykovaný hemoglobin. Platí fakt, že když je hladina krevního cukru vyšší než normálně (hyperglykémie), tak i koncentrace glykovaného hemoglobinu se zvyšuje. Spojení glukóza-hemoglobin je pevné a až do odbourání příslušné červené krvinky a jejího hemoglobinu, přičemž životní doba konkrétní červené krvinky (a jejího hemoglobinu) je 120 dnů.

 

Využití: Poměrně dlouhý poločas rozpadu hemoglobinu (viz výše) zaručuje, že nás glykovaný hemoglobin sice nepřímo, ale poměrně přesně informuje o tom, jestli měl pacient v posledních měsících časté a výrazné hyperglykémie. Glykovaný hemoglobin odebírají ošetřující lékaři jednou za čas u pacientů s léčenou cukrovkou (cukrovka 1. typu, cukrovka 2. typu, LADA, MODY, těhotenská cukrovka) a díky němu zjišťují, jak dobře je cukrovka kompenzovaná.

Glykovaný hemoglobin nám samozřejmě neřekne, zda je problém v tom, že má pacient špatnou léčbu, nebo proto, že nedodržuje dietní opatření – vyhodnocení závisí na daném lékaři.

 

Provedení: K vyšetření glykovaného hemoglobinu stačí jednoduchý odběr žilní krve a její vyšetření v biochemické laboratoři.

 

Vyhodnocení: Glykovaný hemoglobin (laboratorní zkratka HbA1c) je procentuální hodnota která vyjadřuje poměr množství glykovaného hemoglobinu ku celkovému množství hemoglobinu. Normální výsledek u zdravého člověka je většinou méně než 4% glykovaného hemoglobinu, u dobře kompenzovaných diabetiků by měla být hodnota pod 6%.

Kromě procentuálního zhodnocení je možné hodnotit množství glykovaného hemoglobinu v koncentračních jednotkách v milimolech na litr, což je v dnešní době výrazně populárnější. V takovém případě platí, že:

a) zdravý jedinec - glykovaný hemoglobin pod 39 mmol/l

b) výborně kompenzovaný diabetik - 39-45 mmol/l

c) relativně přijatelně kompenzovaný diabetik - 46-53 mmol/l

d) špatně kompenzovaný diabetik - nad 53 mmol/l (ovšem u seniorů bývá tato hodnota posunuta výše)

 

Nevýhody

Vyšetření glykovaného hemoglobinu je jednoduché a cenné orientační vyšetření, ale nemusí být vždy přesné. Byly popisovány značné odchylky u některých situací, jako jsou stavy po operacích, po větších krevních ztrátách a u pokročilých fází chronického selhání ledvin.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů