Koncentrace glykovaného hemoglobinu je laboratorní hodnota, která se využívá v interním lékařství v diabetologii. Neslouží sice k přímé diagnostice cukrovky, ale může nám pomoci rozhodnout o tom, jak je u daného člověka cukrovka léčena.

Hemoglobin je, jak jistě víme, krevní barvivo nalézající se v červených krvinkách. Hemoglobin je životně důležitý, protože váže kyslík a rozvádí ho po organizmu. Zjistilo se, že na určité množství hemoglobinu se váže krevní cukr glukóza a tak vzniká již zmíněný glykovaný hemoglobin. Platí fakt, že když je hladina krevního cukru vyšší než normálně (hyperglykémie), tak i koncentrace glykovaného hemoglobinu se zvyšuje. Spojení glukóza-hemoglobin je pevné a až do odbourání příslušné červené krvinky a jejího hemoglobinu, přičemž životní doba konkrétní červené krvinky (a jejího hemoglobinu) je 120 dnů.

 

Využití

Poměrně dlouhý poločas rozpadu hemoglobinu (viz. výše) zaručuje, že nás glykovaný hemoglobin sice nepřímo, ale poměrně přesně informuje o tom, jestli měl pacient v posledních měsících časté a výrazné hyperglykémie. Glykovaný hemoglobin odebírají ošetřující lékaři jednou za čas u pacientů s léčenou cukrovkou (cukrovka 1. typu, cukrovka 2. typu, LADA, MODY, těhotenská cukrovka) a díky němu zjišťují, jak dobře je cukrovka kompenzovaná.

Glykovaný hemoglobin nám samozřejmě neřekne, zda je problém v tom, že má pacient špatnou léčbu, nebo proto, že nedodržuje dietní opatření – vyhodnocení závisí na daném lékaři.

 

Provedení

K vyšetření glykovaného hemoglobinu stačí jednoduchý odběr žilní krve a její vyšetření v biochemické laboratoři.

 

Vyhodnocení

Glykovaný hemoglobin (laboratorní zkratka HbA1c) je procentuální hodnota která vyjadřuje poměr množství glykovaného hemoglobinu ku celkovému množství hemoglobinu. Normální výsledek u zdravého člověka je většinou méně než 4% glykovaného hemoglobinu, u dobře kompenzovaných diabetiků by měla být hodnota pod 6%.

 

Kromě procentuálního zhodnocení je možné hodnotit množství glykovaného hemoglobinu v koncentračních jednotkách v milimolech na litr, což je v dnešní době výrazně populárnější. V takovém případě platí, že:

a) zdravý jedinec - glykovaný hemoglobin pod 39 mmol/l
b) výborně kompenzovaný diabetik - 39-45 mmol/l
c) relativně přijatelně kompenzovaný diabetik - 46-60 mmol/l

d) špatně kompenzovaný diabetik - nad 60 mmol/l

 

Nevýhody

Vyšetření glykovaného hemoglobinu je jednoduché a cenné orientační vyšetření, ale nemusí být vždy přesné. Byly popisovány značné odchylky u některých situací jako jsou stavy po operacích, po větších krevních ztrátách a u pokročilých fází chronického selhání ledvin.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů