Gliomy jsou nádory, které se vyskytují v centrálním nervovém systému a můžeme je tedy zařadit mezi nádory mozku i nádory míchy. Tumory vznikají z tzv. buněk glie, které slouží jako podpora nervovým buňkám, pomáhají je vyživovat a chrání je proti škodlivinám v krevním oběhu. Některé podtypy buněk glie pomáhají vytvářet obaly nervových vláken.

Příčiny: Příčiny vzniku gliomů nejsou obvykle zcela jasné a většinou jde o kombinaci genetických faktorů a vlivů zevního prostředí. Existují ovšem některé vrozené stavy, u nichž je vznik gliomů výrazně vyšší – typickým příkladem je neurofibromatóza.


Typy tumorů: Mezi gliomy řadíme astrocytomy, ependymomy a oligodendrogliomy. Specifickým podtypem astrocytomu je pak velmi nebezpečný multiformní glioblastom. Pokud se více zajímáte o tyto podtypy, najdete konkrétnější informace v příslušných textech.


Projevy: Gliomy se budou projevovat podle toho, kde rostou a případně i podle svého biologického chování (některé jsou nezhoubné, jiné jsou zhoubné). V oblasti mozku může růstem nádoru dojít k poškození okolní mozkové tkáně a případně ke vzniku nitrolebního přetlaku. Projevy poškození mozku jsou poměrně pestré, může jít o změny osobnosti, rozvoj inkontinence moči nebo stolice, poruchy hybnosti různých částí těla, poruchy citlivosti, poruchy zraku, epileptické záchvaty a mnohé další. Při vzniku nitrolebního přetlaku se objevuje nevolnost, zvracení a bolest hlavy. Růst gliomů v oblasti míchy obvykle způsobuje bolesti zad a případně výpadky hybnosti a citlivosti těla pod místem poškození míchy.

Zhoubné formy gliomů (např. výše zmíněný multiformní glioblastom) rostou poměrně agresivně do okolí a kromě poškození okolní mozkové tkáně se u nich objevují metastázy.


Diagnostika: Diagnóza většinou začíná neurologickým vyšetřením, které zahrnuje zjištění pacientových obtíží a fyzikální neurologické vyšetření. Pro nález nádorové hmoty je nicméně nutná zobrazovací metoda, nejčastěji jde o CT vyšetření nebo magnetickou rezonanci. Definitivní diagnózu lze určit biopsií nádorového ložiska a jeho histologickým vyšetřením.


Terapie: Základem terapie většiny gliomů je chirurgické odstranění, přičemž samozřejmě záleží na lokalizaci a velikosti tumoru. Některé tumory jsou kvůli svému uložení operačně neodstranitelné, operace navíc příliš dobře nezabírá na oligodendrogliomy a zhoubné formy astrocytomů. V případě neúčinnosti chirurgické terapie se u některých tumorů používá chemoterapie, ozařování a jejich kombinace. Prognóza pacientů je v takovém případě samozřejmě výrazně horší.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.mayfieldclinic.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů