Glie (též neuroglie) je soubor buněk v centrálním i periferním nervovém systému. Buněk glie je více typů a mají větší množství funkcí. Gliové buňky pomáhají vyživovat neurony, jsou důležité pro stavbu hematoencefalické bariéry, vytváří myelin a některé jsou dokonce schopné fagocytózy. Mezi gliové buňky v CNS patří například astrocyty, buňky ependymu a oligodendroglie, v PNS jde především o Schwannovy buňky. Klinický význam má zejména fakt, že z gliových buněk mohou vznikat některé mozkové tumory.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů