Gastrointestinální stromální tumor se označuje zkratkou GIST (nebo GISTom) a obecné povědomí o něm mají lékaři více odborností. Více o gastrointestinálních stromálních tumorech však ví málokdo, hlubší znalosti o něm mají především onkologové a gastroenterologové, kterých se tato problematika hlouběji dotýká. Pojďme si o GIST říci alespoň některé základní informace.

 

Příčiny: Přesná příčina vzniku GIST není jasná. Gastrointestinální stromální tumory vznikají z tzv. Cajalových buněk, které se nachází ve svalové vrstvě trávicí trubice. Tumory se mohou teoreticky objevit v celé řadě míst trávicího traktu, ale největší výskyt je v oblasti žaludku. Vlastní vznik tumoru je dán genetickými mutacemi v některé ze zmíněných Cajalových buněk, přičemž některé mutace mohou být vrozené a jiné mohou vznikat až během života působením zevních vlivů. Některé případy GIST najdeme u jinak zdravých lidí, jiné jsou součástí některých geneticky podmíněných syndromů.

 

Projevy: GIST jsou nádory, o kterých říkáme, že mají „nejisté biologické chování“. To znamená, že se chovají poněkud nevyzpytatelně. Některé jsou nezhoubné, jiné se chovají zhoubně, a ty nezhoubné se mohou postupem času ve zhoubné přeměnit. Postupně rostoucí gastrointestinální stromální tumory obvykle nezpůsobují žádné příznaky, nebo příznaky velmi neurčité (slabší bolesti břicha a pocity plnosti) a jsou buď nalezeny náhodně, nebo při vzniku některé komplikace. Mezi tyto komplikace řadíme krvácení z nádoru do trávicí trubice (což se projeví přítomností krve ve stolici), nebo ucpání střeva nádorem za vzniku střevní neprůchodnosti. Zhoubně se chovající gastrointestinální stromální tumory mohou vytvářet vzdálené metastázy, nejčastěji jde o oblast jater.

 

Diagnostika: GIST tumor může být nalezen pomocí endoskopického vyšetření, vzhledem k častému výskytu v oblasti žaludku je tímto vyšetřením obvykle gastroskopie. GIST vypadá jako kulovité ložisko, které se vyklenuje do dutiny trávicí trubice. Ložisko je kryto je zcela normální sliznicí (Cajalovy buňky se vyskytují podslizničně), ale v nejvíce vyklenutém místě se může objevit oblast zvředovatění, která může krvácet. Odběr prosté mělké biopsie během endoskopie bývá negativní (ve vzorku nalezne patolog normální sliznici), a proto se k odběru používají speciální metody, které umožní vzít vzorek z větší hloubky. Biopsie je zcela nezbytná, protože nejenže určí diagnózu, ale napomůže odhadnout chování tumoru. Ke zhodnocení přesné lokalizace, velikosti a případně přítomnosti metastáz se používá CT vyšetření.

 

Terapie: Před vlastní terapií je nutné jednak potvrdit diagnózu a za druhé stanovit odhad nebezpečnosti nalezeného GIST tumoru. Riziko vzniku metastáz roste s velikostí GIST a s nálezem určitých změn v histologickém preparátu. GIST s vyšším rizikem se odstraňuje klasickým chirurgickým zákrokem a následně se histologicky vyšetří celá získaná tkáň. V případě přítomných metastáz je situace svízelnější, GIST nádory jsou vysoce odolné vůči chemoterapii i ozařování. V dnešní době se v terapii těchto pokročilých forem GIST uplatňují preparáty biologické léčby.

 

Zdroje
https://www.cancer.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů