Termín flexura znamená ohyb a nejčastěji se používá v anatomii k popsání velkých ohybů tlustého střeva. Známe dva takové ohyby – lienální flexuru v blízkosti sleziny a hepatální flexuru v blízkosti jater. Klinický význam má to, že místem těchto ohybů se hůře proniká endoskopickým přístrojem při kolonoskopii.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů