Flapping tremor [fleping tremor] je příznak, který úzce souvisí s onemocněním jater. Obvykle ho vídáme u těžkých alkoholiků, ale není to pravidlem. Latinský název pro tento příznak je asterixis.

 

Příčiny: Příčinou je poškození mozku při selhávání jater, odborně se tento proces označuje jako jaterní encefalopatie. Zhoršená funkce jater (obvykle při jejich cirhóze) je spojena se snížením jejich schopnosti odbourávat dusíkaté zplodiny. Tyto zplodiny vznikají z bílkovin. Jsou částečně produktem střevních bakterií, částečně produkty našeho vlastního metabolismu. Při poruše funkce jater se tyto sloučeniny hromadí v těle a poškozují mozek. To má za následek narušení režimu bdění a spánku, poruchy osobnosti, zmatenost, zapomínání a nakonec i smrt. Kromě toho se u postižených objevu zvláštní typ třesu rukou, který se označuje jako flapping tremor.

 

Projevy: Flapping tremor je na horních končetinách nejlépe patrný při předpažení. Mozek nedokáže udržet ruce v této poloze a ty v rychlém sledu poklesávají v zápěstích. Nemocný se je snaží vrátit do požadované polohy, což vyústí v rychlé mávavé pohyby. 

 

Léčba: Třes se zlepší, pokud se nám povede alespoň částečně zmírnit jaterní encefalopatii. Dosahujeme toho spíše nepřímými metodami – pacient by měl omezit příjem bílkovin v potravě. Obvykle mu také podáváme slabá projímadla, které urychlí průchod stolice střevem, a tak sníží tvorbu dusíkatých zplodin střevními bakteriemi. Ze stejného důvodu lze podat některá antibiotika, která bakterie ve střevě vyhubí. Spolupráce pacienta spojená s naprostou abstinencí je přirozeně zcela nezbytná. Definitivním řešením by byla transplantace jater, ale ta je ne vždy možná.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů