Fibromy jsou nezhoubné nádory, které vycházejí z pojivové tkáně. Obvykle se nijak neprojevují, nebo působí jen kosmetické obtíže.

 

Příčiny

Příčina vzniku fibromů mnohdy není jasná, někdy mohou vzniknout na základě dlouhodobého mechanického dráždění tkání. Některé typy fibromů vznikají na podkladě dědičných onemocnění, jde například o mnohočetné neurofibromy při neurofibromatóze. Zvláštní formou jsou keloidní fibromy vznikající z keloidních jizev.

 

 

Projevy

Fibromy mají podobu měkkých, či naopak tvrdých kulovitých ložisek. Kožní a podkožní fibromy vypadají jako boule pod kůží, které jsou kryté normálním kožním povrchem, fibrom se může vyskytnout prakticky kdekoliv na těle včetně rtů a dutiny ústní. Fibrom může obsahovat některé další tkáně a podle toho rozlišujeme různé podtypy fibromů – angiofibrom (obsahuje shluky krevních cév), lipofibrom (obsahuje části tukové tkáně), neurofibrom (obsahuje části nervových obalů) a mnohé další.

 

Fibromy nejsou zhoubné a nevytváří metastázy, problémy způsobují buď svým kosmetickým efektem nebo útlakem okolních anatomických struktur, při jejich velkém růstu. Fibromy vaječníků mohou způsobit rotaci vaječníku kolem své osy a jeho následné uskřinutí. Zhoubné varianty fibromů jsou vzácné a označujeme je jako fibrosarkomy (patří do skupiny sarkomů).

 

 

Diagnostika

Kožní fibromy většinou pozná kožní lékař na první pohled, fibromy uložené více v hloubce mohou být nalezeny ultrazvukem, nebo při CT vyšetření. Definitivní diagnóza je možná po histologickém vyšetření vzorku z fibromu, nebo vyšetření kompletně odstraněného fibromu.

 

 

Léčba

Bezpříznakové fibromy, které pacientovi nevadí, se většinou neřeší. Je-li to nutné (fibromy s příznaky, nejistota stran diagnózy, obavy z toho, že se jedná o zhoubný nádor), fibrom se odstraňuje. To vede k vyléčení a navíc umožní získat kompletní tkáň fibromu k histologickému vyšetření.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů