Fibromy jsou nezhoubné nádory, které vycházejí z pojivové tkáně. Obvykle se nijak neprojevují, nebo působí jen kosmetické obtíže.

 

Příčiny: Příčina vzniku fibromů mnohdy není jasná, někdy mohou vzniknout na základě dlouhodobého mechanického dráždění tkání. Některé typy fibromů vznikají na podkladě dědičných onemocnění, jde například o mnohočetné neurofibromy při neurofibromatóze. Zvláštní formou jsou keloidní fibromy vznikající z keloidních jizev.

 

Projevy: Fibromy mají podobu měkkých, či naopak tvrdých kulovitých ložisek. Kožní a podkožní fibromy vypadají jako boule pod kůží, které jsou kryté normálním kožním povrchem, fibrom se může vyskytnout prakticky kdekoliv na těle včetně rtů a dutiny ústní. Fibrom může obsahovat některé další tkáně a podle toho rozlišujeme různé podtypy fibromů – angiofibrom (obsahuje shluky krevních cév), lipofibrom (obsahuje části tukové tkáně), neurofibrom (obsahuje části nervových obalů) a mnohé další.

Fibromy nejsou zhoubné a nevytváří metastázy, problémy způsobují buď svým kosmetickým efektem nebo útlakem okolních anatomických struktur, při jejich velkém růstu. Fibromy vaječníků mohou způsobit rotaci vaječníku kolem své osy a jeho následné uskřinutí. Zhoubné varianty fibromů jsou vzácné a označujeme je jako fibrosarkomy (patří do skupiny sarkomů).

 

Diagnostika: Kožní fibromy většinou pozná kožní lékař na první pohled, fibromy uložené více v hloubce mohou být nalezeny ultrazvukem, nebo při CT vyšetření. Definitivní diagnóza je možná po histologickém vyšetření vzorku z fibromu, nebo vyšetření kompletně odstraněného fibromu.

 

Léčba: Bezpříznakové fibromy, které pacientovi nevadí, se většinou neřeší. Je-li to nutné (fibromy s příznaky, nejistota stran diagnózy, obavy z toho, že se jedná o zhoubný nádor), fibrom se odstraňuje. To vede k vyléčení a navíc umožní získat kompletní tkáň fibromu k histologickému vyšetření.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů