Fetální alkoholový syndrom je naneštěstí relativně častý vrozený syndrom, kterému by se ovšem dalo zabránit. Je totiž spojen s příjmem alkoholu v těhotenství, běžným u žen-alkoholiček. Zahrnuje celou řadu odchylek fyzických i psychických.

 

Příčiny: Příčinou je působení alkoholu na organismus plodu. Alkohol prochází placentární bariérou a z krevního oběhu matky se tedy dostává přímo do krevního oběhu plodu. Na drobný rostoucí zárodek pak může mít devastující vliv, a to i proto, že játra zárodku nejsou schopna alkohol dostatečně účinně odbourávat. Nejtěžší poškození může vzniknout v prvních týdnech těhotenství (tedy v době, kdy žena o svém těhotenství vůbec nemusí vědět), ale škodlivý je alkohol i po celý zbytek těhotenství.

 

Projevy: Projevy poškození rostoucího organismu alkoholem jsou četné a mohou být přítomny v různém rozsahu. Typická je nižší porodní váha a následná porucha růstu. Objevují se i změny v obličeji jako zúžené oční štěrbiny, krátký nos a ztenčený horní ret. Normální zdraví lidé mají nad horním rtem uprostřed malou jamku která se nazývá filtrum. Děti vystavené alkoholu tuto jamku mají jen mělkou, nebo ji mají zcela vyhlazenou.

Nejtěžší postižení nacházíme u mozku. Je to celkem logické - vyvíjející se mozek je celkem citlivý na zevní podněty a tak ho alkohol postihuje velmi snadno. Důsledky jsou různé - nemocní mohou mít vyšší riziko vzniku epileptických záchvatů, jejich inteligence je snížená (tzv. mentální retardace), vyskytují se poruchy sluchu, učení, paměti pozornosti a chování. Ve vyšší míře se vyskytují i některé vrozené vývojové vady, například srdeční (defekt septa síní apod.).

 

Diagnostika: Diagnóza se stanovuje při nálezu výše uvedených projevů a faktem, že matka pila v těhotenství alkohol. Žádný jiný objektivní způsob diagnózy neexistuje. CT vyšetření mozku sice někdy může prokázat menší objem mozkové tkáně, ale to je tak všechno. Syndrom je dán poškozením toxickou sloučeninou, geneticky je jedinec stejný jako jeho zdraví vrstevníci.

 

Prevence: Hlavním prostředkem prevence je nepít žádný alkohol po celou dobu těhotenství. Pro některé ženy je to ovšem nepřekonatelný problém. Studie sice prokázaly, že malé množství alkoholu nemá na těhotenství výrazný vliv, poškození plodu se nicméně nedá vyloučit ani u sebemenší dávky.

 

Léčba: Jakmile syndrom vznikne, je neléčitelný. Jedinou možností je proto prevence jeho vzniku. Mentální postižení více či méně vyžaduje individuální přístup, eventuálně speciální pedagogickou péči apod.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů