Fanconiho [Fankoniho] anémie je geneticky podmíněné vrozené onemocnění, které se projevuje zejména poruchami krvetvorby a zvýšeným rizikem vzniku některých nádorů z krevních buněk. Nemoc je naštěstí velmi vzácná.

 

Příčiny

Podstatou choroby je vrozená mutace určitých genů, které jsou v organizmu zodpovědné za opravy buněčné DNA. DNA v buňkách je neustále poškozována řadou zevních vlivů a bez genů sloužících k její úpravě hrozí zvýšené riziko závažných mutací DNA včetně nádorových změn.


 

Projevy

Onemocnění se většinou projevuje již u dětí, nebo v období dospívání. Postižení jedinci jsou nízkého vzrůstu a na jejich kůži se objevují tmavší místa (s nadbytkem pigmentu). Základním znakem nemoci je porucha krvetvorby, která je způsobená narušením funkce kostní dřeně. Nedostatek červených krvinek a výsledná chudokrevnost se projevuje anemickým syndromem, nedostatek krevních destiček tvorbou modřin a petechií, nedostatek bílých krvinek zvýšenou náchylností k infekcím.

 

Problém je v tom, že postupem času je vysoké riziko vzniku přednádorového myelodysplastického syndromu a akutní myeloidní leukémie. Kromě toho mají postižení ve vyšším věku zvýšené riziko vzniku i jiných zhoubných nádorů než krevních (například rakovina jícnu, tlustého střeva a gynekologické nádory).

 

 

Diagnostika

Diagnostiku Fanconiho anémie provádí specializovaná hematologická pracoviště. Po objevení nedostatku krevních buněk a destiček v krevním obrazu se většinou provádí sternální punkce a trepanobiopsie k získání vzorku kostní dřeně. Průkaz nemoci je pak možný pomocí speciálního genetického vyšetření.

 

 

Léčba

Útlum kostní dřeně se léčí speciálními růstovými faktory, což jsou sloučeniny podporující tvorbu krevních buněk v kostní dřeni. Z dlouhodobějšího hlediska je jediným řešením transplantace kostní dřeně, což je ovšem relativně riziková procedura. Vzhledem k vyššímu riziku vzniku nádorů musí být pacienti celoživotně pravidelně sledováni.


Zdroje
https://rarediseases.org
https://www.fanconi.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů