Eisenmengerova reakce je označení pro proces typický pro některé chronické vrozené vývojové vady srdce. Je-li přítomna tzv. levo-pravá vady, u které začne protékat velký objem krve plicními tepnami, zvýší se postupně odpor těchto cév (vzniká plicní hypertenze) a to vede k nasměrování části krve přitékající do plicního řečiště směrem do systémového oběhu (vznik pravo-levé vady). Hlavním klinickým příznakem této reakce je postupný vznik cyanózy (do systémového řečiště se dostává větší množství neokysličené krve).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů