Dna je bolestivé onemocnění kloubů, které do značné míry souvisí s životním stylem. V rozvoji dny hraje roli kyselina močová. Tato látka v našem těle vzniká z purinů, což jsou složky nukleových kyselin. Nukleové kyseliny přijímáme v potravě, nacházejí se totiž v jádrech všech buněk.

 

Příčiny: Příčinou vzniku dny je příliš vysoká koncentrace kyseliny močové v našem organismu (odborně hyperurikemie). Toto může být způsobeno zvýšeným příjmem purinů v mase, vnitřnostech a luštěninách nebo její zvýšenou tvorbou v těle (k té by docházelo při nadměrném odumírání buněk a rozpadu jejich jader - k tomu může docházet u nádorových onemocnění) nebo poruchou jejího vylučování při zhoršené funkci ledvin.

 

Rizikové faktory: Za rizikový faktor lze považovat nezdravý životní styl spojený s nadměrným příjmem masných výrobků. Dna je kromě toho častější u lidí se zvýšeným příjmem alkoholu.

 

Projevy: Kyselina močová při vysokých koncentracích začne vytvářet krystalky a ty se začnou usazovat v kloubech. Kloub je těmito krystalky drážděný, to způsobí přivolání buněk imunitního systému a tyto začnou svými agresivními látkami v daném kloubu vytvářet zánět. Kloub oteče, je zarudlý a bolestivý. Velmi často bývá jako první (a i jako jediný) postižen palec na noze. Této klasické formě dny se říká podagra*. Prudká bolest přichází v záchvatech, které jsou střídány obdobími klidu. Po delší době mohou z usazenin kolem kloubů vznikat boule kryté kůží a klouby se mohou těmito nánosy deformovat.

 

Komplikace: Problémem je, že krystalky kyseliny močové se při její vysoké koncentraci v těle mohou vytvářet i v ledvinách jako jeden z typů ledvinných močových kamenů. To může zhoršovat schopnost ledvin vylučovat odpadní látky a mezi nimi i kyselinu močovou - vzniká klasický bludný kruh.

 

Prevence: Možnou prevencí je zdravá výživa s omezením masných výrobků a omezením příjmu alkoholických nápojů.

 

Léčba: U náhlého záchvatu se používají různé léky, zejména nesteroidní protizánětlivé preparáty. K zabránění dalších záchvatů je vhodné začít držet dietu s omezením masa, vnitřností a alkoholu. Z léků se používá sloučenina allopurinol (např. lék Apo-Allopurinol a Milurit), která v těle blokuje tvorbu kyseliny močové. Modernější alternativou je sloučenina febuxostat (lék Adenuric). Je-li zvýšená hladina kyseliny močové dána nádorovým onemocněním nebo poruchou ledvin, je nutné léčit tyto příčiny.

Podagra: Jaroslav Hašek popsal záchvat podagry ve svém románu Švejk takto:

Řízením štábu brigády byl pověřen plukovník Gerbich. To byl pán velkých vojenských schopností, které se mu vrazily do nohou ve formě podágry. Měl však v ministerstvu velice vlivné osobnosti, které způsobily, že nešel do penze a potloukal se nyní po různých štábech větších vojenských formací, bral zvýšené služné s nejrozmanitějšími válečnými doplatky a zůstával tak dlouho na místě, dokud v záchvatu podágry nevyvedl nějakou blbost. Potom ho zase přeložili jinam a obyčejně bylo to vlastně jakési povýšení. S důstojníky při obědě obyčejně o ničem jiném nemluvíval než o svém oteklém palci na noze, který nabýval občas hrozivých rozměrů, takže musel nosit zvláštní velikou botu...Plukovník Gerbich byl však přesto v dobré náladě, poněvadž včera i dnes pominuly mu nepříjemné bolesti a jeho palec choval se tiše jako beránek...Plukovník Gerbich, který doposud seděl klidně a rozšafně za stolem, zašklebil se najednou strašlivě, neboť jeho doposud klidný palec u nohy z mírného a klidného beránka proměnil se záchvatem dny na řvoucího tygra, na elektrický proud o 600 voltech, na úd drcený pomalu kladivem na štěrk. Plukovník Gerbich mávl jenom rukou a zařval hrozným hlasem člověka pomalu pečeného na rožni: Všechno ven! Podejte mi revolver!

 

Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.verywellhealth.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů