Degenerace žluté skvrny je oční onemocnění, které je časté u lidí vyššího věku. Odborně jej označujeme jako makulární degeneraci a je v našich zeměpisných šířkách častým původcem zhoršování zraku. Abychom pochopili podstatu nemoci, je vhodné si říci několik základních informací o anatomii oka a vlastní žluté skvrně.

Světlo vstupuje do oční koule skrze rohovku, poté prochází čočkou a dopadá na oční pozadí na sítnici. V sítnici jsou světločivné buňky (tyčinky a čípky), které dokáží zachytit světelnou energii a přeměnit ji na nervové vzruchy. Tyto vzruchy jsou pak do mozku vedeny nervovými vlákénky, které se spojují v mohutný optický nerv. Hustota smyslových buněk na sítnici není rovnoměrná, na jednom místě se nachází velké množství čípků a toto místo označujeme jako „žlutou skvrnu“. Tato oblast nám zaručuje nejkvalitnější a nejostřejší vidění.

 

Příčiny: Makulární degenerace je nejčastěji způsobena onemocněním drobných cév v sítnici, které bývá podmíněno aterosklerózou, vysokým tlakem, vysokým cholesterolem, oxidačním stresem a kouřením. Některé formy makulární degenerace mohou vznikat na podkladě určitého genetického předpokladu, ty pak vnikají již v mladším věku. Poškození krevních cévek postihne bohatě zásobenou žlutou skvrnu a může dojít k odumírání smyslových buněk. Za poškozené cévy mohou na sítnici vznikat nové náhradní cévky, které ovšem bývají křehké a snadno z nich uniká krev a bílkoviny. Vznikající drobná krvácení mohou sítnici i žlutou skvrnu dále poškodit a to trvale.

 

Projevy: Nemoc se začne projevovat zhoršováním zraku a to tak, že se ve středu zorného pole vytvoří poruchy vidění (často v podobě tmavého „fleku“), která se může postupně zvětšovat a skončit úplnou ztrátou zraku. Zhoršuje se vnímání barev, které se začínají zdát vybledlé.

 

Diagnostika: Základem je oční vyšetření včetně vyšetření očního pozadí a zhodnocení periferního vidění, které by u typické degenerace žluté skvrny mělo být víceméně normálně zachované.

 

Léčba: Je nutný zákaz kouření, důsledná léčba vysokého tlaku, léčba vysokého cholesterolu a podávání různých preparátů proti oxidačnímu stresu (například vitamin C). Novotvořené krvácející cévy v sítnici lze ošetřit laserem. Poměrné slibné je využití biologické léčby, přičemž jde o podávání preparátů, které blokují novotvorbu cévek sítnice.

 

Zdroje
https://nei.nih.gov
https://www.allaboutvision.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů