Macula lutea je odborný název pro žlutou skvrnu a její střed označujeme jako fovea centralis. Macula lutea je místo na sítnici oka, ve kterém je nejhustější koncentrace smyslových čípků. Za normálních okolností zaostřuje oko tak, aby většina světle dopadala právě na tuto oblast. Macula lutea zajišťuje nejostřejší obraz a nejlepší vnímání barev.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů