Cytologie je naukou o buňkách, jejich anatomii a o procesech v nich probíhajících. V praxi se s tímto slovem setkáváme v souvislosti, že lékaři nějaký vzorek odeslali na cytologii. Cytologie v klinickém slova smyslu nám umožňuje odhalovat různé choroby ze studia získaných buněk. To je velký rozdíl oproti histologii, kdy musíme získat a hodnotit celý vzorek tkáně. Histologie je pro řadu diagnóz nezbytná a je spolehlivější než cytologie. Na druhou stranu získání vzorku na histologické vyšetření bývá někdy mnohem obtížnější.

Principem odběru cytologického materiálu je získání jednotlivých buněk, které netvoří tkáň. Dosáhnout toho můžeme například stěrem buněk z povrchu sliznice (např. děložního čípku), biopsií tenkou jehlou (např. biopsie štítné žlázy), provedením bronchoalveolární laváže při bronchoskopii nebo odsátím vzorku tekutiny, která se hromadí v některé z tělesných dutin (velmi často voda na plíci nebo ascites).

 

Po získání tohoto vzorku se provede jeho rozetření na podložní sklíčko, většinou i obarvení některým ze speciálních barviv a následné pozorování pod mikroskopem. Pozorující lékař tak může zhodnotit přítomnost buněk v získaném vzorku a následně je popsat. Významné je, že podle jistých stanovených pravidel může do jisté míry hodnotit různé buněčné abnormality, které mohou být spojeny se zhoubnými onemocněními (tvar a velikost buněk, tvar buněčných jader, počet jader v buňce, množství zachycených buněčných dělení a další). Ve výsledku je tak lékař v ideálním případě schopen určit, zda se ve vzorku nacházejí buňky odpovídající přednádorovým stavům nebo dokonce přímo buňky nádorové. Nejde však jen o nádory, význam má i nález většího množství bílých krvinek (záněty), červených krvinek apod.

Výhody cytologie:

1. Jednoduchost získání vzorku

2. Rychlost vyšetření

3. Relativně nízká cena

Je nicméně nutné zopakovat, že cytologie není většinou považována za zcela rovnocennou metodu k histologii a negativní cytologie nemůže vyloučit přítomnost nádorového onemocnění.


Zdroje
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.medicinenet.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů