Cysty ledvin představují poměrně častý nález na ultrazvuku břicha. Většinou nejsou nijak klinicky významné, přesto je dobré mít o nich určité povědomí. Běžný text o cystách si můžete přečíst zde.

Příčiny

Cysta ledviny znamená ohraničený kulovitý útvar vyplněný tekutinou. Běžné cysty ledvin vznikají během života člověka z ne zcela známých příčin. Předpokládá se, že povrch ledviny se tlakem okolních tkání prohne směrem dovnitř, vchlípený prostor se vyplní tekutinou a následně se od povrchu ledviny oddělí za vzniku cysty. Ze vzácných příčin vzniku ledvinných cyst jmenujme polycystickou chorobu ledvin, kdy se v ledvinách vyskytují mnohočetné cysty, a vzácné cystické formy rakoviny ledviny.

 

Projevy

Běžné cysty ledvin jsou obvykle jen náhodným nálezem na ultrazvukovém vyšetření. Cysty se mohou komplikovat rozvojem infekce, která se rozšíří na ledvinu za vzniku pyelonefritidy a  v případě útlaku pánvičky nebo blízkého močovodu může cysta způsobit poruchu odtoku moči z postižené ledviny a hydronefrózu. Cysta uložená blízko při povrchu ledviny může prasknout, což se projeví krátkodobou bolestí. Zmíněná polycystická choroba ledvin může být spojena s postupným selháváním ledvin. Zmíněná rakovina ledviny je nebezpečné onemocnění, které naštěstí většinou nemívá podobu cysty, a proto se jej daří ultrazvukem poměrně dobře odlišit.

 

Diagnostika

Jak bylo řečeno výše, cysty ledvin lze poměrně dobře najít pomocí ultrazvuku. Je-li nalezená cysta nepravidelná a budí dojem zhoubného nádoru, je vhodné provést CT vyšetření, které pomůže dalšímu rozhodnutí. Při vysokém riziku může být indikováno chirurgické odstranění ledviny s histologickým vyšetřením podezřelé tkáně. Při mnohočetném výskytu cyst je vhodné provést krevní testy s vyšetřením ledvinných parametrů.

 

Léčba

Běžné nekomplikované cysty se nijak neléčí. Při infekčních komplikací se podávají antibiotika. Selhávání ledvin při polycystické chorobě ledvin se mnohdy musí řešit dialýzou a rakovina ledviny se primárně léčí chirurgickým odstraněním ledviny, případně onkologickou léčbou.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů