Cysty ledvin představují poměrně častý nález na ultrazvuku břicha. Většinou nejsou nijak klinicky významné, přesto je dobré mít o nich určité povědomí. Běžný text o cystách si můžete přečíst zde.

 

Příčiny: Cysta ledviny znamená ohraničený kulovitý útvar vyplněný tekutinou. Běžné cysty ledvin vznikají během života člověka z ne zcela známých příčin. Předpokládá se, že povrch ledviny se tlakem okolních tkání prohne směrem dovnitř, vchlípený prostor se vyplní tekutinou a následně se od povrchu ledviny oddělí za vzniku cysty. Ze vzácných příčin vzniku ledvinných cyst jmenujme polycystickou chorobu ledvin, kdy se v ledvinách vyskytují mnohočetné cysty, a vzácné cystické formy rakoviny ledviny.

 

Projevy: Běžné cysty ledvin jsou obvykle jen náhodným nálezem na ultrazvukovém vyšetření. Cysty se mohou komplikovat rozvojem infekce, která se rozšíří na ledvinu za vzniku pyelonefritidy a  v případě útlaku pánvičky nebo blízkého močovodu může cysta způsobit poruchu odtoku moči z postižené ledviny a hydronefrózu. Cysta uložená blízko při povrchu ledviny může prasknout, což se projeví krátkodobou bolestí. Zmíněná polycystická choroba ledvin může být spojena s postupným selháváním ledvin. Zmíněná rakovina ledviny je nebezpečné onemocnění, které naštěstí většinou nemívá podobu cysty, a proto se jej daří ultrazvukem poměrně dobře odlišit.

 

Diagnostika: Jak bylo řečeno výše, cysty ledvin lze poměrně dobře najít pomocí ultrazvuku. Je-li nalezená cysta nepravidelná a budí dojem zhoubného nádoru, je vhodné provést CT vyšetření, které pomůže dalšímu rozhodnutí. Při vysokém riziku může být indikováno chirurgické odstranění ledviny s histologickým vyšetřením podezřelé tkáně. Při mnohočetném výskytu cyst je vhodné provést krevní testy s vyšetřením ledvinných parametrů.

 

Léčba: Běžné nekomplikované cysty se nijak neléčí. Při infekčních komplikací se podávají antibiotika. Selhávání ledvin při polycystické chorobě ledvin se mnohdy musí řešit dialýzou a rakovina ledviny se primárně léčí chirurgickým odstraněním ledviny, případně onkologickou léčbou.

 

Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů