Problematika cyst je poměrně zajímavá a relativně rozsáhlá. Cysta je dutina, která se může vyskytovat prakticky v jakékoliv tkáni. Tato dutina je ohraničená buňkami, které vytváří stěnu cysty. Cysta samotná může být vyplněna vzduchem nebo tekutinou. Cystu samotnou nemůžeme chápat jako onemocnění, spíše může jít o příznak některého chorobného stavu. Hned v úvodu je však vhodné zmínit, že většinou je cysta náhodným a zcela neškodným nálezem, který se dále nevyšetřuje.

Pozn.: Pseudocysta je lékařský termín pro takovou dutinu v tkáni, která nemá vlastní buněčnou výstelku.

 

Příčiny

1. Vrozené stavy - Toto je poměrně častá příčina nálezu cyst různých orgánů. Během vývoje zárodku může dojít k mnoha odchylkám při tvorbě tkání a vzniku jednotlivých cyst. Kromě toho existují některé geneticky podmíněné choroby, které se projevují výskytem mnohočetných cyst některých orgánů (např. cysty ledvin při polycystické chorobě ledvin).

 

2. Chronický zánět - Chronický zánět ve tkáni může vést k hromadění zánětlivé tekutiny a k poškození tkání, což může mimo jiné vyústit ve vznik cysty. Za tento typ cysty můžeme považovat například Bakerovu cystu, která se nachází v podkolenní jamce.

 

3. Parazitární cysty - Někteří parazité přežívají ve tkáních člověka ve formě cyst. Zcela typické je to například pro malou tasemnici, která je známá pod názvem echinokok. Echinokokové cysty se mohou vytvořit prakticky v jakémkoliv orgánu, relativně často jsou nalézány v játrech. Diagnostický vpich takovýchto cyst může být nebezpečný, protože se mohou uvolnit částice parazitů z cysty, což může vyvolat šokový stav.

 

4. Zablokované žlázky - Prakticky v jakémkoliv orgánu obsahujícím žlázky může dojít k jejich ucpání. V takovém případě se tekutina tvořená ve žlázce začne hromadit bez možnosti odtoku a vzniká cysta. Tímto způsobem vzniká řada cyst prsu, cyst slinivky břišní a cysty při ucpání a zánětu Bartholiniho žlázek.

 

5. Nádory - Je nutné mít na paměti, že řada cyst může mít i nádorový původ. Může se jednat o nádory nezhoubné i zhoubné. Cystickou podobu mohou mít například některé podtypy rakoviny slinivky břišní, rakoviny vaječníků a rakoviny jater. Velmi důležité je v takovém případě nabodnutí cysty jehlou a odsátí obsahu, kde v cytologickém vyšetření můžeme najít nádorové buňky.

 

Diagnostika a přístup

Řada cyst je nalezena zcela náhodně při ultrazvukovém vyšetření, případně při CT vyšetření, která jsou provedena ze zcela jiných důvodů. Některé cysty uložené podkožně mohou být nahmátnuty jako boule pod kůží. Máme-li podezření na vážnější onemocnění, například na nádor, můžeme odebrat tumor markery typické pro zhoubné nádory orgánu, v němž se cysta nachází, a kromě toho nabodnout cystu jehlou a odsát její obsah k cytologickému vyšetření (hledáme nádorové buňky).

 

Terapie

Záleží na typu cysty a její lokalizaci. Náhodně nalezené cysty, u kterých nemáme podezření na vážné onemocnění většinou nijak neléčíme. Chceme-li řešit nenádorovou cystu působící pacientovi obtíže, je možné její vnitřek zadrénovat (což většinou vede k jejímu postupnému zániku), nebo ji chirurgicky odstranit. Terapie zhoubných nádorových cyst se nijak neodlišuje od terapie ostatních zhoubných nádorů.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů