Tato choroba je velmi známou formou cukrovky, je nicméně mnohem vzácnější než v populaci rozšířená cukrovka 2. typu. Hlavním důsledkem této nemoci je zvýšená hodnota hladiny cukru v krvi.

 

Příčiny: Cukrovka 1. typu vzniká u mladých a do té doby často velmi zdravých lidí. Podstatou tohoto onemocnění je to, že z neznámého důvodu si naše tělo začne vytvářet protilátky proti buňkám slinivky břišní tvořícím inzulin. Cukrovka 1. typu je tedy do značné míry obdobná jiným autoimunitním onemocněním, jako je např. roztroušená sklerózalupus erythematosus a mnohá další. Buňky slinivky břišní jsou protilátkami zabíjeny a produkce inzulinu při smrti většiny těchto buněk začne klesat. Inzulin je hormon nutný pro vstup cukru do většiny buněk. Takže místo toho, aby cukr v buňkách byl zdrojem energie, hromadí se v krvi a uniká do moči.

Na podobném principu vzniká i speciální podtyp cukrovky 1. typu, který označujeme jako LADA. Hlavní rozdíl je ten, že LADA se na rozdíl od "klasické" cukrovky 1. typu objevuje až u starších lidí a může být proto snadno zaměněna za cukrovku 2. typu.

 

Projevy: Cukrovka 1. typu typu může být náhodně nalezena praktickým lékařem při preventivním vyšetření u nemocného bez viditelných příznaků, nebo se může projevovat nejrůznějšími projevy jako je pocit únavy, noční pocení, ztráta na váze, psychické změny a bolesti břicha. Klasickými projevy cukrovky je také časté močení většího objemu moči a následná dehydratace a žízeň. Cukr je v krvi v nadbytku, uniká v ledvinách do moče a strhává s sebou vodu. Zvýšené ztráty vody pak nemocného dehydratují. Pokud není tento stav léčen a koncentrace cukru v krvi dosáhne závažné výše, dojde k narušení vědomí a ke kómatu. Tento stav se označuje jako hyperglykemické koma. U nemocných s cukrovkou 1. typu v rámci tohoto stavu vznikají v organizmu tzv. ketolátky, a proto tento hyperglykemický stav označujeme za diabetickou ketoacidózu. Ketolátky (zejména aceton) způsobují specifický zápach z úst a specifický zápach moči.

 

Komplikace:

1. Hyperglykemické a hypoglykemické koma

  • Hyperglykemické koma je zmíněno výše a dnes je relativně vzácné, došlo by k němu při nekvalitním léčení diabetika inzulinem. Léčí se na JIP zjednodušeně řečeno opatrným podáváním inzulinu a opatrným snižováním hladiny cukru v krvi.
  • Hypoglykemické koma je naopak stav bezvědomí (často spojený s křečemi) způsobený příliš nízkou koncentrací cukru v krvi. Cukrovka ho nezpůsobuje, ale může být vyvoláno příliš vysokou dávkou podaného inzulinu. Je to velmi častý stav a léčbou je podání cukru. Oba stavy bezvědomí mají jisté známky, jak je lze rozlišit, ty však nejsou pro laiky až tak podstatné. U diabetika v bezvědomí je nutné zavolat rychlou záchrannou pomoc, počítat s hypoglykemickým kómatem a podat mu cukr. Pokud bychom mu chybně podali inzulin, můžeme ho na místě zabít. Pokud naopak chybně podáme cukr člověku s hyperglykemickým kómatem, tak to zdaleka tak závažné není.

 

2. Poškození malých cév

Při cukrovce se poškozují cévky v očích, ledvinách a cévky vyživující nervy. Z toho vyplývají dlouhotrvající komplikace typu poruchy zraku při diabetické retinopatii (která může skončit i naprostou ztrátou zraku), poruchy nervů (ztráta citlivosti některých částí těla, brnění končetinbolesti břicha, poruchy vyprazdňování žaludku) a riziko postupného selhání ledvin způsobené rozvojem diabetické nefropatie.

 

3. Poškození velkých cév

V podstatě se jedná o zrychlenou aterosklerózu, cukrovka totiž souvisí se zvýšenou tvorbou toxických kyslíkatých sloučenin při oxidačním stresu (viz konec textu o ateroskleróze) a tím vede k rychlejšímu poškozování stěn cév.

 

4. Diabetická noha

Takzvaná diabetická noha je kombinací postižení velkých i malých cév a má často špatný konec. Děje se asi toto: Diabetik se o své nohy nestará, otlačuje si je, někde se odře apod. Postupně se narušuje nožní klenba a roste riziko vzniku ploché nohy. Vysoký cukr v krvi poškozuje velké i malé cévy končetin a tím i nervy. Nohy jsou špatně prokrvené, méně okysličené, oděrky nebolí, špatně se hojí a diabetik si je může kvůli necitlivosti na bolest snadněji zvětšit. Cukr v krvi je vhodnou potravou pro bakterie, navíc chronická cukrovka vede k oslabení imunity. Kruh se uzavírá a diabetik tak může snadno dostat do těchto poranění infekci, která se velmi špatně hojí, a celý problém nakonec může vyústit v amputaci. Více o diabetické noze najdete v příslušném textu.

Typická místa vzniku vředů u diabetické nohy

 

Léčba: O ní jen krátce, nebudu fušovat do práce diabetologům, kteří pro každého nemocného připraví určitý individuální režim. Léčba musí být komplexní. Základní kámen je podávání inzulinu v určitých dávkách. Kromě toho se doporučuje dostatek pohybu a správná dieta určená příslušným diabetologem. Co je důležité, tak diabetik v podstatě smí jíst veškerá jídla, je však nutné správné rozvržení a správné množství potravy. Není pravda, že diabetik nesmí přijímat v potravě cukr, to je jen mýtus. Naopak cukry nejlépe v podobě polysacharidů tvoří významnou součást jídelníčku diabetika a jde o to, aby příjem cukrů z potravy byl v rovnováze s podaným inzulinem a u pacienta docházelo k co nejmenším výkyvům hladiny cukrů v krvi. Tím bráníme vzniku hyper- nebo hypoglykemie a rozvoji komplikací spojených s postižením cév. Kromě toho musí diabetik pravidelně docházet na kontroly očního pozadí, kontroly krevního tlaku a kontroly funkce ledvin.

 

Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů