Coombsův [Kůmbsův] test je vyšetření, které se provádí v hematologii a mezi mediky bylo vždy poněkud neoblíbené pro horší zapamatovatelnost. Obecně řečeno je Coombsův test vyšetření, které má diagnostikovat přítomnost protilátek proti červeným krvinkám, které mohou způsobovat rozpad červených krvinek (hemolýzu).

Aby to nicméně nebylo tak jednoduché, rozlišujeme dva základní typy Coombsova testu - přímý a nepřímý. Oba zjišťují trochu jiná fakta a mají jiná využití.

 

Přímý Coombsův test

Přímý Coombsův test využijeme tehdy, pokud chceme u pacienta s probíhající hemolýzou potvrdit, že na jeho červených krvinkách jsou navázané protilátky, které červené krvinky poškozují. Typickým příkladem takového stavu je autoimunitní hemolytická anémie,

Přímý Coombsův test se provede tak, že se odebere žilní krev pacienta, pak se oddělí krevní plazma od červených krvinek a k červeným krvinkám se zjednodušeně podá protilátka proti lidským protilátkám (imunoglobulinům). Pokud jsou na erytrocytech navázány imunoglobuliny, podaná protilátka se na ně naváže a způsobí shluknutí erytrocytů.

Pozitivní přímý Coombsův test nám tedy řekne, že na pacientových krvinkách jsou přítomny navázané protilátky, které krvinky poškozují. Taková situace nastává u autoimunitní hemolytické anémie a někdy i u jiných autoimunitních chorob (například systémový lupus erythematosus).

 

Nepřímý Coombsův test

Nepřímý Coombsův test se používá spíše v oblasti transfúzí a u těhotných žen. Také u cílového jedince určuje přítomnost protilátek proti červeným krvinkám, ale pouze těch, které jsou přítomné v krevní plazmě a nejsou navázané na krvinky. Takové protilátky nenapadají krvinky v těle pacienta, ale mohou napadnout krvinky cizí, pokud se s nimi dostanou do styku. Vyšetřuje se sérum pacienta bez červených krvinek, ke kterému přidáme červené krvinky určitého typu. Pokud jsou v séru protilátky proti červeným krvinkám tohoto typu, navážou se na přidané červené krvinky a způsobí jejich shluknutí.

Pozitivní nepřímý Coombsův test nám tedy řekne, že v pacientově séru jsou přítomné protilátky, které mohou poškodit určitý typ červených krvinek. Význam to má například u těhotných Rh negativních žen, jejichž protilátky mohou po průchodu placentou poškodit červené krvinky plodu a způsobit hemolytickou nemoc novorozence.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů