Bezpulzová elektrická aktivita se označuje také jako elektromechanická disociace. Používá se zkratka PEA, která vychází z anglického názvu Pulseless Electrical Activity. PEA je označením pro stav, kdy je na EKG přítomna elektrická činnost srdce, ale tato činnost není doprovázena srdečními stahy. Ačkoliv se tedy srdcem šíří elektrické impulzy, není přítomna jeho pumpovaní schopnost.

 

Příčiny: Existuje celá řada inzultů, které mohou vyvolat PEA. Obecně se udávají jako příčiny tzv. 6H a 6T.

  • Z 6H je to např. hypotermie (podchlazení), hypoxie (nedostatek kyslíku), hypovolémie (pokles objemu tekutiny v cévách, například při šokových stavech), hypoglykémie (pokles krevního cukru), hyperkalémie (vysoká hladina draslíku v krvi) a hypokalémie (nízká hladina draslíku v krvi).

 

Projevy: Projevem je náhlá srdeční smrt v rámci srdeční zástavy. Nedostatek kyslíku v tkáních velmi rychle pocítí mozek a člověk po několika vteřinách trvání bezpulzové aktivity ztratí vědomí. Bez lékařské pomoci nastane do několika minut nevratné poškození mozku a následně smrt. Prognóza bezpulzové aktivity je ovšem poměrně špatná i při včasné a profesionální pomoci.

 

Diagnostika: Diagnózu učiníme u pacienta v bezvědomí, u kterého není hmatný pulz a není přítomna srdeční činnost, přesto však po přiložení přístroje snímajícího elektrickou aktivitu srdce (obvykle defibrilátor snímající EKG) najdeme zachovanou elektrickou aktivitu, přičemž není přítomná komorová tachykardie či fibrilace komor.

 

Léčba: Jedinou možností je klasická resuscitace, kterou provádíme buď do stanovení smrti pacienta nebo do obnovení normální srdeční funkce. Je nutno zdůraznit, že resuscitace u PEA zahrnuje srdeční masáž, dýchání z úst do úst a podávání různých léků (např. Adrenalin), nezahrnuje však elektrickou defibrilaci (podání elektrického výboje do pacientova těla pomocí defibrilátoru). PEA není fibrilace komor a nemáme tedy co defibrilovat. Kromě samotné resuscitace je nutné odstranit vyvolávající příčinu PEA, jsme-li toho ovšem schopni.


Zdroje
https://acls.com
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů