Babinského příznak je specifický reflex, jehož přítomnost je zjišťována v rámci fyzikálního neurologického vyšetření. V některých případech jej můžeme hodnotit jako normální nález, ale ve většině případů znamená přítomnost onemocnění nervového systému. Oproti ostatním článkům zde uděláme výjimku, nejprve si Babinského příznak popíšeme, a teprve poté vyjmenujeme jeho možné příčiny.


Projevy: Babinského příznak se zjišťuje při vyšetření dolní končetiny, kdy neurolog po plosce chodidla po zevní straně od paty k malíku a následně se stočením směrem k palci přejede ostřejším koncem neurologického kladívka (případně jiným nástrojem). Pozitivní Babinského příznak znamená, že dojde k reflexní mimovolní extenzi palce (narovnání, natažení). Dodejme, že za normálních okolností by u zdravého člověka mělo naopak dojít k flexi palce, tj. k jeho ohnutí.

 
Příčiny: Za normální nález lze pozitivní Babinského příznak považovat u dětí do 3 let věku, kdy souvisí s vývojem dosud nezralého nervového systému. U dospělých lidí znamená Babinského příznak narušení funkce motorických neuronů v oblasti míchy, což může být důsledkem míšních i mozkových onemocnění (nádory mozku, úrazy mozku a míchy, amyotrofická laterální skleróza, záněty mozkových blan, cévní mozkové příhody a další).


Diagnostika: Při pozitivním Babinského příznaku nejasné příčiny by mělo pokračovat důkladné fyzikální neurologické vyšetření s následným došetřením centrálního nervového systému pomocí zobrazovacích metod (CT vyšetření, případně magnetická rezonance). V případě nutnosti může být provedena lumbální punkce s vyšetřením získaného vzorku mozkomíšního moku.

 
Terapie: Samotný Babinského příznak je pouhým symptomem, léčit je nutno jeho vyvolávající příčinu, je-li to ovšem možné.


Zdroje
https://www.medicinenet.com
https://medlineplus.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů