Atrioventrikulární blokáda (AV blok) je skupina několika poruch, které souvisí s narušenou funkcí tzv. atrioventrikulárního uzlu (AV uzlu). Abychom mohli problematiku lépe pochopit, musíme si něco říci o šíření vzruchů v srdci.
 
V srdečním svalu vznikají elektrické vzruchy, které se šíří svalovinou a způsobují její stahování. Tyto elektrické vzruchy vznikají za normálních okolností v jednom místě srdečních síní, které se nazývá sinoatriální uzel (SA uzel). Vtip je v tom, že síně a komory jsou za normálních okolností od sebe elektricky izolovány kromě jediného místa a tím je právě onen AV uzel zmíněný v úvodu.
 
Funguje to tedy tak, že v SA uzlu vzruch vzniká, šíří se po síních až se dostane do AV uzlu a tudy se rozšíří na komory. AV blokáda znamená, že průchod vzruchu AV uzlem je narušen.Prevodni system srdecni
 (SA uzel vidíme jako žluté ložisko vlevo nahoře, AV uzel je žluté ložisko asi 1cm pod ním.)
 
 

Příčiny
AV uzel může být postižen při různých formách ischemické choroby srdeční včetně některých typů akutního infarktu myokardu. Dále může být vznik AV bloku důsledkem kardiomyopatie, myokarditidy, předávkování se digoxinem a některými dalšími léky, chlopenními vadami, apod. V některých případech nemusí být jasný důvod vzniku blokády vůbec patrný a velmi vzácně může jít dokonce o důsledek vrozených vad přítomných od narození.


Typy AV bloků a jejich projevy
Celkem rozlišujeme AV bloky tří typů, které se značí římskými čísly.
 
AV blokáda I. stupně – Toto je nejméně závažný stav, dochází jen ke zpomalení převodu vzruchu AV uzlem. To udělá určité změny na EKG, ale jinak většinou nemá velký klinický význam. AV blok I. stupně nicméně může u některých lidí přejít do vyšších stupňů.
 
AV blokáda II. stupně – Zde existují dva podtypy. Tzv. typ Mobitz I znamená, že vzruchy se přes AV blok převádějí stále pomaleji až se jednou nepřevedou (a pak se to celé znovu a znovu opakuje). Typ Mobitz II znamená, že několikrát po sobě se vzruch převede normálně, ale pak najednou vůbec (a pak se to celé neustále opakuje). Důsledkem obou typů je tedy ten, že občas se vzruch ze síní na komory nepřevede a to může způsobit zpomalení srdeční frekvence, známky srdečního selhávání a epizody náhlého bezvědomí. AV blok II. typu navíc může snadno přejít do  AV bloku III. typu.
 
AV blokáda III. stupně – Tento typ AV bloku označujeme jako kompletní blokádu. V tomto případě není vzruch ze síní na komory přenesen vůbec. Srdeční komory si sice dokáží poradit a začnou si elektrické vzruchy vytvářet samy, ale je zde jeden závažný problém. Srdeční vzruch v komorách totiž obvykle vzniká s příliš pomalou frekvencí a komory se stahují velmi pomalu. Vzniká proto méně či více těžká bradykardie s příslušnými příznaky ( únava, dušnost, nevýkonnost, epizody bezvědomí, projevy srdečního selhávání).

 

Diagnostika
Základem diagnózy je EKG vyšetření, kde jednotlivé AV bloky uvidíme. Pokud máte zájem,  zde se můžete podívat na AV blok I. stupně, AV bloky II. stupně a AV blok III. stupně. Kromě samotného zjištění bloku bychom samozřejmě měli pátrat po příčinách jeho vzniku, určitě je dobré provést alespoň echokardiografii.

 

Léčba
Záleží na konkrétním AV bloku a příznacích. Obecně platí že AV I. stupně blok je obvykle nalezen náhodně a neřeší se. AV bloky II. a III. stupně se obvykle řeší kardiostimulací, kdy kardiostimulátor zajistí správnou srdeční frekvenci a brání vzniku bradykardie. Samozřejmě platí, že pokud jsou AV blokády způsobené nějakou odstranitelnou příčinou, po jejím vyřešení se může stav sám upravit.


Zdroje
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.msdmanuals.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů