Aortokoronární bypass [bajpas] je jednou ze základních kardiochirurgických operací. Jedná se o přemostění zúžených srdečních tepen cévním štěpem a může být život zachraňujícím zákrokem. V lékařské dokumentaci se zapisuje zkratkou AKB nebo CABG (Coronary Artery Bypass Graft).

 

Princip: Princip je v podstatě jednoduchý. Pacient se uspí, otevře se mu hrudník (tzv. sternotomie) a obnaží srdce, aorta a srdeční tepny. Z jiného místa těla se pak vezme tepna či žíla a ta se pak našije tak, že přemosťuje zúžený úsek srdeční tepny.

Poměrně často se používá povrchová žíla dolních končetin. Jeden konec této spojky je pak našit před místem zúžení a druhý konec až za zúžením. Druhou možností je použít např. vnitřní hrudní tepnu. Ať tak nebo tak, krev protéká nově vytvořenou spojkou a zásobení srdečního svalu kyslíkem a živinami je zajištěno.

Princip aortokoronárního bypassu - přemostění uzavřeného místa věnčité tepny (tok krve věnčitými tepnami = červené šipky)

 

Příprava: Jedná se o chirurgický zákrok spojený s uspáním. Operaci musí proto předcházet vyšetření interním lékařem, které stanoví schopnost pacienta zákrok podstoupit.

 

Využití: Aortokoronárního bypassu se užívá u pacienta se srdečními tepnami zúženými procesem aterosklerózy, u kterého nemají efekt léky a charakter zúžení není vhodný pro terapeutickou koronarografii s angioplastikou. Podobně je tomu s infarktem myokardu – v takovém případě se provádí bypass jako akutní neplánovaný zákrok.

Abych to trochu ujasnil – máme pacienta s námahovými bolestmi na hrudi, u něhož nemají léky dostatečný efekt, nebo pacienta s infarktem. Takový pacient je odeslán k provedení koronarografie. Při koronarografii uvidí lékař průtok krve tepnami srdce a najde místa zúžení. Je-li to možné, tak hned při koronarografii roztáhne zúžená místa pomocí stentů. Některá zúžení jsou ovšem příliš rozsáhlá, nebo jsou umístěna tak, že stent není vyhodnocen jako nejlepší řešení. Takoví pacienti jsou pak indikování k provedení bypassu, a to buď plánovaně s určitým časovým odstupem, nebo akutně co nejdříve po koronarografii (pacienti s infarktem).

 

Komplikace: Provedení bypassu je kardiochirurgický zákrok, který ač v dnešní době běžný, s sebou nese rizika rozsáhlé operace a celkové anestezie (uspání). Pacient musí počítat s tím, že mu zůstane jizva táhnoucí se středem hrudníku, to je však jen malá daň za tento zákrok. Kromě toho se musíme oprostit od falešného dojmu, že operací pro pacienta vše končí a je vyléčen. O svůj bypass se musí po zbytek života starat v tom smyslu, že bude zdravě jíst, mít dostatek pohybu a bude užívat všechny předepsané léky. V opačném případě může časem dojít k zužování a uzavírání bypassu procesem aterosklerózy stejně jako se předtím zúžily původní srdeční tepny.

 

Výhody: Aortokoronární bypass jistě není vhodným řešením pro každého pacienta se zúženými srdečními tepnami, pro některé nemocné je to však jediné možné řešení, jak postižení vyléčit.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://cardiacsurgery.ucsf.edu

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů